Prefabrikované schody

Ľudovít Turán

Produktový manažér Prefabrikáty,
tel.č.: 0911 717 286,
e-mail: ludovit.turan@leier.sk

 

Ing. Milan Fiala

Vedúci - predaj Prefabrikácia,
tel.č.: 0911 917 303,
e-mail: milan.fiala@leier.sk

Schodiskové ramená krivočiare

Schodiskové ramená krivočiare

Používa sa v rodinných domoch, radových domoch a v menších bytových domoch. Vyrába sa s 90 stupňovým zatočením v tvare „L“ alebo 180 stupňovým zatočením v tvare „U“. Pri monolitickom schodisku vytvorenie presnej geometrie a kvalitného hladkého povrchu spôsobuje problémy aj skúseným odborníkom a je časovo dosť náročné. Z estetického hľadiska vo väčšine prípadov monolitické schodisko nespĺňa očakávania projektanta ani investora. Aj preto sú prefabrikované schodiskové systémy Leier ideálnym riešením. Sú presné, kvalitné a pripravené na rýchle zabudovanie.

Schodiskové rameno priame

Schodiskové rameno priame

Povrch spodnej strany schodov je rovný, skoro nepórovitý betón, ktorý vyžaduje len minimálnu dodatočnú povrchovú úpravu. Nástupnice, podstupnice aj viditeľný bok ramena je možné povrchovo upravovať ihneď.

 Veľkou výhodou prefabrikovaných schodov je, že sú po osadení na svoje miesto na stavbe ihneď použiteľné a zaťažiteľné, bez potreby dodatočného podopretia. Sú presné, ich montáž je jednoduchá, odpadá potreba šalovacích a armovacích prác, čo výrazne prispieva k urýchleniu realizácie stavby.