Plné stenové panely Leier

Plné stenové panely Leier

Staticky navrhnuté plné železobetónové panely sa vyrábajú z rovnakého betónu ako filigránové stenové panely (C25/30). Hrúbka stien zodpovedá požiadavke stavby, ale musí mať min. 100 mm. Pri týchto paneloch odpadá betónovanie „in situ“, jednotlivé panely sa napájajú na sucho. Napojenie panelov sa realizuje zváraným alebo skrutkovaným spojom. Výstuž potrebnú na vytvorenie spoja vkladáme priamo do panela počas výroby. V niektorých prípadoch sa napojenie vytvorí monolitickým spojom. Výhodne sa dajú použiť aj pre výťahové šachty a obvodové steny podzemných garáží. Plné panely sa najčastejšie používajú na nosné vnútorné stenové konštrukcie ako obvodové steny alebo ako soklový panel objektov, kde sú nízke nároky na tepelnoizolačné vlastnosti stien (napr. nevykurovaná hala a pod.).

Použitie:

Rozmery:

Kontaktujte nás

Ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže s plánovaním, obráťte sa priamo na našich obchodných manažérov, ktorí vám radi poradia a tiež pripravia nápočet materiálu pre vašu stavbu.

Prípadne Vaše projekty posielajte priamo na: napocty@leier.sk.