Montovaný betónový stropný systém Leier

Montovaný betónový stropný systém Leier

Leier montovaný strop sa skladá z nosníkov a vložiek uložených na nosníky, priestor medzi susednými vložkami sa v jednom slede vyplní betónom. V závislosti od zaťaženia (rozponu) ponúka montovaný strop rôzne hrúbky a pevnosti stropnej konštrukcie. Montovaný strop sa využíva pri stavbe rodinných, obchodných, zdravotných, školských, administratívnych a výrobných budov. Pri novostavbách aj rekonštrukciách je vhodný ako strop nad pivnicou, medzi poschodiami a ako strešná stropná konštrukcia. Loggie a balkóny sa môžu jednoducho zhotoviť pomocou vyčnievajúcich stropných nosníkov so správne dimenzovanou výstužou podľa technického plánu. Nosníky sa dajú zhotoviť pod stropnou konštrukciou alebo v samotnej stropnej konštrukcii. Montovaný strop slúži v prvom rade na prenos stálych statických zaťažení. Medzi statické zaťaženia nemôžeme zaradiť zaťaženia od strojov, žeriavov, dopravných prostriedkov, respektíve ak je hodnota tlaku od ich kolies väčšia ako 7,5 kN. V prípade styku konštrukcie s agresívnymi plynmi a tekutinami je potrebné vyžiadať písomné stanovisko výrobcu. Stropné nosníky sa vyrábajú v dĺžkach 100 až 920 cm v 20 cm moduloch. Celkové zhotovenie konštrukcie je jednoduché a lacné z dôvodu nízkej hmotnosti jednotlivých prvkov. Pri montáži nie je potrebné plošné debnenie, len líniové podopretie. Tento stropný systém tiež dáva možnosť tepelnej a zvukovej izolácie.

Kontaktujte nás

Ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže s plánovaním, obráťte sa priamo na našich obchodných manažérov, ktorí vám radi poradia a tiež pripravia nápočet materiálu pre vašu stavbu.

Prípadne Vaše projekty posielajte priamo na: napocty@leier.sk.