Predpäté dutinové panely Leier

Predpäté dutinové panely Leier

Dutinové panely LEIER (LHD) sú moderné prefabrikované predpäté stropné prvky, vhodné na preklenutie priestorov s veľkými svetlými rozponmi. Vyrábajú sa v hrúbkach 160, 200, 265, 320, 400, 450 a 500 mm, vďaka čomu majú široké možnosti využitia. Panely sú vhodné k priemyselnej i bytovej výstavbe, pre obchodné, administratívne priestory, športové haly a iné. Výhodou je malá hrúbka stropnej konštrukcie a to aj pri veľkej statickej záťaži. Vyrábajú v šírke 1,2 m a vzhľadom na túto skutočnosť je výhodné (hospodárne) navrhovať šírku stropnej konštrukcie ako celý násobok rozmeru 1,2 m. Realizácia stropu pomocou dutinových panelov je úsporná a finančne nenáročná a samotná montáž veľmi jednoduchá a rýchla. Nevyžaduje sa špeciálne náradie či podpery, a to ani pri veľkých rozponoch. Po uložení panelov vedľa seba vznikne plnohodnotný nosný strop, ktorý nevyžaduje žiadne montážne podopretie a môže sa okamžite zaťažiť, vďaka čomu nevznikajú prestoje pri ukladaní panelov. Strop má nízku plošnú hmotnosť, čo znamená menšie zaťaženie na steny a nižšie zaťaženie na základy, čo vedie k úspore výstuže. V dutinách je tiež možné dodatočné vedenie rozvodov. Ukončenie montáže je rýchle, pretože stačí zhotoviť železobetónový veniec a zaliať priestor medzi priľahlými panelmi. Aj čas výstavby po podlažiach sa skracuje – málo dodatočných prác, menej mokrého procesu – spodná strana panelov je okamžite pripravená pre ďalšiu úpravu, a to bez potrebného omietania. Okrem toho, ide o hospodársky spôsob výstavby – z hľadiska ochrany životného prostredia je prínosom úspora kameniva, cementu, ocele a vody.

Kontaktujte nás

Ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže s plánovaním, obráťte sa priamo na našich obchodných manažérov, ktorí vám radi poradia a tiež pripravia nápočet materiálu pre vašu stavbu.

Prípadne Vaše projekty posielajte priamo na: napocty@leier.sk.