Schodiskové ramená Leier priame

Schodiskové ramená Leier priame

Povrch spodnej strany schodov je rovný, skoro nepórovitý betón, ktorý vyžaduje len minimálnu dodatočnú povrchovú úpravu. Nástupnice, podstupnice aj viditeľný bok ramena je možné povrchovo upravovať ihneď. Veľkou výhodou prefabrikovaných schodov je, že sú po osadení na svoje miesto na stavbe ihneď použiteľné a zaťažiteľné, bez potreby dodatočného podopretia. Sú presné, ich montáž je jednoduchá, odpadá potreba šalovacích a armovacích prác, čo výrazne prispieva k urýchleniu realizácie stavby. Priame prefabrikované ramená sa vyrábajú v rôznych rozmeroch. Šírka nástupnice je 255 – 295 mm, výška podstupnice 160 – 185 mm. Šírka ramena môže byť max 1500 mm. Vyrábajú sa schodiskové ramená aj s podestou (v prípade ak nemáme nosnú stenu pri schodisku, nie je možné osadiť medzipodestu ako samostatný prvok). V tomto prípade sú rozmery podesty max 1500 x 1500 mm. Pri navrhovaných prefabrikovaných schodiskových ramenách treba dodržať zásadu, aby sa podesta navrhla buď ako dolná alebo horná (na obidvoch koncoch alebo v strede schodiska je výroba podesty nerealizovateľná).

Parametre ovplyvňujúce cenu produktu:

Kontaktujte nás

Ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže s plánovaním, obráťte sa priamo na našich obchodných manažérov, ktorí vám radi poradia a tiež pripravia nápočet materiálu pre vašu stavbu.

Prípadne Vaše projekty posielajte priamo na: napocty@leier.sk.