Oporná stena Leier

Oporná stena Leier

Oporné prvky Leier (LTE) sa vyrábajú vo výške od 60 cm do 300 cm. Nominálna dĺžka jedného oporného prvku je 1 m. Ich umiestnenie je variabilné, podľa konkrétnych požiadaviek zhotoviteľa. Bezprostredne po ich umiestnení sa môžu zaťažiť v rámci ich celkovej výšky, pričom nevyžadujú dodatočnú podpornú konštrukciu. Sú vhodné na použitie ako hraničné prvky poľnohospodárskych skladovacích miest, k oporným múrom skladovania násypových materiálov (skladovacie priestory betonární), ako konečné oporné múry pri výstavbe ciest, železníc a pri pozemných stavbách a tiež na oporu pôdy a svahov.

Kontaktujte nás

Ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže s plánovaním, obráťte sa priamo na našich obchodných manažérov, ktorí vám radi poradia a tiež pripravia nápočet materiálu pre vašu stavbu.

Prípadne Vaše projekty posielajte priamo na: napocty@leier.sk.