Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Protihlukové steny Durisol

Technológia

Už viac ako 70 rokov je značka Durisol celosvetovo známa ako pevný stavebný materiál z dreva. Protihlukové steny z tvaroviek Durisol, vyrobených z mineralizovaných drevných štiepok a cementu, dosahujú na jednej strane najvyššie hodnoty zvukovej pohltivosti z dôvodu ich pórovitosti a na druhej strane najlepšie hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti vďaka 13 cm hrubému betónovému jadru. Protihlukové tvarovky a protihlukové steny Durisol sú odolné voči poveternostným vplyvom, mrazuvzdorné, odolné voči posypovej soli či voči letiacim kameňom. Keďže dopravný hluk dnes narastá stále intenzívnejšie, vzrastá stále viac aj význam protihlukových stien, umiestnených popri cestách, železničných dráhach a iných infraštruktúrnych zariadeniach. Na mnohých miestach je však momentálne málo protihlukových stien, kvôli čomu sú susediace objekty či celé sídliská vystavované často vysokej miere hluku. Výstavbou protihlukových stien Durisol možno hluk znížiť alebo takmer úplne eliminovať. Už len zníženie hlučnosti o 10 dB má za následok zníženie subjektívne pociťovaného hluku o 50%. Spoločnosť Leier Baustoffe SK s.r.o., ako popredný výrobca stavebného materiálu v Strednej a Východnej Európe, ponúka protihlukové tvarovky a panely pre protihlukové steny v technicky najvyššej kvalite a s možnosťou rôznorodého optického a farebného usporiadania.

Výhody produktu

 • vynikajúca zvuková izolácia
 • vynikajúca pohltivosť hluku
 • odolnosť voči požiaru (REI 180)
 • ekologické suroviny (80% drevo)
 • jednoduché, rýchle spracovanie/montáž
 • odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • mrazuvzdornosť
 • odolnosť voči poškodeniu letiacimi kameňmi
 • odolnosť voči drevným škodcom
 • odolnosť voči prejavom vandalizmu
 • rozmanité vzorové a farebné varianty
 • životnosť minimálne 40 rokov

Oblasti využitia

 • ochrana obytných štvrtí pri cestách alebo železničných dráhach
 • pri materských školách a školách, nemocniciach
 • na verejných priestranstvách, pri parkoch
 • pri parkoviskách obytných budov
 • vedľa zdrojov hluku ako sú diaľnice, pozemné cestné komunikácie, železničné stanice, železničné trate
 • pri priemyselných zónach
 • pri čerpacích staniciach, umývacích linkách
 • pri skládkach odpadu
 • ako zvuková izolácia hlučných strojov vo výrobných prevádzkach

Estetické hľadisko

Protihlukové prvky Durisol sa vyhotovujú a dodávajú v rôznych farbách s rôznou povrchovou úpravou. Farebná rôznorodosť a kombinovateľnosť jednotlivých dielcov v prvku samotnom umožňuje obzvlášť flexibilné a kreatívne plánovanie a realizáciu, vďaka čomu vytvárajú protihlukové prvky často pocit priestrannosti. Typ, vzor a farbu protihlukových prvkov starostlivo naplánuje pred výrobou architekt s investorom. Následne sú tieto prvky vyrobené v niektorom z našich závodov.

Údržba

Postavené protihlukové steny Durisol si nevyžadujú žiadnu údržbu, keďže bez problémov odolávajú akémukoľvek počasiu, dokonca aj mrazu a posypovej soli. Ak by v dôsledku prudkého mechanického vplyvu, napríklad v dôsledku dopravnej nehody, došlo k poškodeniu steny, možno poškodenú absorpčnú časť bez veľkej námahy odstrániť a jednoducho nahradiť novou.

Protihlukové steny Durisol významne prispievajú k zlepšeniu kvality života obyvateľstva a z konštrukčného hľadiska sa stavajú tak, aby boli čo najviac zakomponované do prirodzeného obrazu krajiny. Za účelom docielenia čo najnižších nákladov na výstavbu protihlukovej steny a zároveň dosiahnutia čo najlepšieho protihlukového účinku je potrebné najskôr preveriť optimálnu veľkosť a potenciálny priebeh danej steny. V popredí je pritom technické riešenie na odstránenie hluku, miestne danosti na výstavbu protihlukovej steny a samozrejme výtvarné možnosti.

Kontakty

Ing. Peter Turan

Produktový manažér Durisol,
tel.č.: 0910917284,
e-mail: peter.turan@leier.sk