Durisol tvarovky

Ing. Peter Turan

Produktový manažér Durisol,
tel.č.: 0910 917 284,
e-mail: peter.turan@leier.sk

Durisol tvarovka s izoláciou DSs 45/12 L

Durisol tvarovka s izoláciou DSs 45/12 L

Špičková tvarovka pre obvodové steny pasívnych a ultranízkoenergetických rodinných a bytových domov, administratívnych a polyfunkčných budov, hotelov a penziónov s vloženou tepelnou izoláciou - sivý polystyrén hrúbky 250 mm. Hrúbka priebežného betónoveho jadra je 120 mm. Stena z tvaroviek DSs45/12 L dosahuje parametre pasívneho domu aj bez dodatočného zateplenia, a to pri hrúbke steny len 450 mm. Rozmer tvarovky je 500x450x250, hmotnosť 1 tvarovky je 15 kg.

Durisol tvarovka s izoláciou DSs 37,5/12

Durisol tvarovka s izoláciou DSs 37,5/12

Osvedčená a obľúbená tvarovka šírky 375 mm s vloženou tepelnou izoláciou - sivý polystyrén hrúbky 175 mm pre obvodové steny nízkoenergetických rodinných a bytových domov, administratívnych a polyfunkčných objektov. Hrúbka betónového jadra je 120 mm. Tepelný odpor neomietnutej steny z tvarovky DSs 37,5/12 je 5,26 m2K/W.

Durisol tvarovka s izoláciou DSs 30/12 L

Durisol tvarovka s izoláciou DSs 30/12 L

Tvarovka so šírkou 300 mm a vloženou tepelnou izoláciou - sivým polystyrénom hrúbky 105 mm a betónovým jadrom 120 mm je vyhľadávanou voľbou pre každého, kto plánuje vytvoriť obvodový plášť kombinovaný s kontaktným zatepľovacím systémom fasády. Oblasť použitia: rodinné a bytové domy, kancelárske a priemyselné objekty.

Durisol akustická tvarovka DMi 25/18

Durisol akustická tvarovka DMi 25/18

Tvarovka šírky 250 mm s priebežným masívnym betónovým jadrom hrúbky 180 mm. Používa sa na obvodové a vnútorné nosné, deliace a medzibytové steny so zvýšenými nárokmi na statiku a zvukovú izoláciu. Priebežné betónové jadro, ktoré tvoria navzájom prepojené zvislé a vodorovné rebrá predurčuje tieto steny pre využitie aj v oblastiach ohrozených zemetrasením (podľa STN EN 1998-1). Táto tvarovka je vzhľadom na výbornú vzduchovú nepriezvučnosť (Rw=63 dB) a statické vlastnosti mimoriadne vhodná napr. aj na steny výťahových šácht.

Durisol protihluková tvarovka DSi 25/13 W

Durisol protihluková tvarovka DSi 25/13 W

Protihlukové tvarovky Durisol sa vyznačujú výbornou zvukovou pohltivosťou a v spojení so železobetónovým jadrom aj vzduchovou nepriezvučnosťou. Tvarovka DSi 25/13 s pohltivou plochou v tvare vlny a betónovým jadrom hrúbky 130 mm tvorí základnú stavebnú jednotku pri vytváraní protihlukových stien Durisol. Protihlukové steny Durisol okrem zvukovoizolačných vlastností svojím farebným prevedením, plastickými tvarmi a atraktívnym dizajnom dotvárajú charakter krajiny.