Prvky inžinierskych sietí

Monika Mužlayová

Produktový manažér Inžinierske siete, komínové systémy,
tel.č.: 0905 616 696,
e-mail: monika.muzlayova@leier.sk

Uličné vpuste

Uličné vpuste

Slúžia na odvádzanie dažďovej vody zo spevnených plôch. Ich rozmerové a tvarové prevedenie umožňuje ich osadenie vedľa cestných obrubníkov a umiestnenie potrubia v rôznych smeroch. Tesnosť vpuste zabezpečuje tesniaca pena. Zaťažiteľnosť uličnej vpuste je 400 kN.

Betónové skruže

Betónové skruže

Skruže na klasický spoj vyrábame v priemeroch 800 a 1000 mm,  alebo na gumové tesnenie priemeru 1000 mm. V závislosti od vyrábaného typu sa jednotlivé skruže líšia hrúbkami stien. Skruž priemeru 1000 mm sa vyrába v s hrúbkou stien 90 a 120 mm. Prvky priemeru 800 mm majú hrúbku steny 90 mm. Na požiadanie vieme zhotoviť skruže priemeru 1000 mm aj so stúpačkami. V našom portfóliu ponúkame i skruže s priemerom 2000 mm, ktoré sú vhodné na stavbu usadzovacích, vyrovnávacích a zberných šácht alebo ako stratené debnenie pre základové bloky (pätky).

 

Kónusy

Kónusy

Vyrábajú sa pre šachty s klasickým aj gumovým spojom. Zúžený vstupný otvor má priemer 625 mm. Hrúbka steny pri 800 mm systéme je 90 mm, pri 1000 mm priemere je to 120 mm. Na požiadanie môžeme do kónusu (len s priemerom 1000 mm) zabudovať stúpačku. Prvky ASZ EU 100/62,5/35 L a ASZ EU 100/62,5/40 L nám umožňujú vyskladanie šácht s ohraničenou výškou. Vieme vyrobiť i kónusy s otvorom 80 a 60 mm, pre vnútorný priemer šachty 200 a 160 mm. Použitý materiál je betón triedy C 25.

Šachtové dná

Šachtové dná

Šachtové dná LEIER sú určené pre gravitačné zaťaženie (bez pretlaku). Sú použiteľné ako podzemné čistiace šachty, vhodné sú na výstavbu takých kanalizačných sietí, pri ktorých prepravovaná znečistená voda, dažďová či spodná voda svojím chemickým zložením nepoškodzuje materiál betónových prvkov, ani nepôsobí agresívne na spoj prvkov.  Šachtové dná na maltový spoj sa vyrábajú s vnútornými priemermi 800 a 1000 mm (AFE-L). Vyhotovenie s gumovým tesnením dodávame len s priemerom 1000 mm. Je možné zabudovať vložky pre Hladké potrubia, Korugované a Hobas, čím sa dosiahne maximálne tesnenie.

Šachtové dná AFE 100/130 a 150/150 umožňujú pripájanie rúr priemerom DN50, DN 80, DN 100.  

Šachtová dná sa vyrábajú v prevedení s kinetou alebo bez kinety. Štandardné šachtové dná sa zhotovujú s 200, 300 a 400 mm priemermi kinety. Vytvorenie kinety sa riadi podľa úplnej prietokovej výšky prierezu.

Výtokové dielce na betónové potrubia – stenové

Výtokové dielce na betónové potrubia – stenové

Oporná stena je pripojiteľná k potrubiam TA, priemerom DN30, DN40, DN50, DN60, DN80, rozmery dokážeme flexibilne prispôsobiť požiadavkám zákazníkov. Vytvorenie otvoru je optimalizované. Vodotesnosť zabezpečíme spojovacou maltou alebo penou. V hornej časti stien sú zabudované závity, pomocou ktorých vieme s dielcami manipulovať.

Výtokové dielce na betónové potrubia – svahové

Výtokové dielce na betónové potrubia – svahové

Betónové svahové prvky vyrábame k svahom sklonu 1:1,5; 1:2; 1:2,5, pripojiteľnosťou k rúram TO a TOTA, priemerom 60, 80, 100. K rúram TO 60/200 L/I vyrábame výtokové dielce klasickým spojom, pripojiteľnosťou rezanej rúry, k rúram TOTA 80/200 L/I a TOTA 100/200 L/I vyrábame svahové prvky na klasický spoj.

Pripojovací medzikus

Pripojovací medzikus

Pripojovací medzikus LEIER pre hrdlové betónové rúry s pätkou a bez pätky slúži na pripojenie kanalizačného potrubia ku kanalizačnej šachte. Obidve strany majú rovnaký tvar, tesnenie zabezpečuje gumové tesnenie.Menovitá dĺžka je 0,60 m, priemery 30 - 80 cm.Dĺžka túry: 600 mm

Betónové rúry hrdlové

Betónové rúry hrdlové

Betónové rúry LEIER hrdlové slúžia na zhotovenie beztlakovej kanalizácie. Vyrábajú sa v prevedení na pero a drážku so spojom s integrovaným gumovým tesnením. Sú vhodné na odvádzanie dažďovej a splaškovej vody. Gumové tesnenie sa osádza na betónovú rúru v priebehu výrobného procesu. Menovitá dĺžka je 2,0 m.Hrdlové rúry bez pätky sú vyrábané s menovitým priemerom 300 a 600 mm.

Výhody: Vytvorenie stabilného prietoku, zabezpečenie vodotesnosti.

 

Betónové rúry s pätkou

Betónové rúry s pätkou

Tradičná rúra na klasický spoj. Výhody: vytvorenie bezpečného potrubného dna uložením potrubia na vopred pripravený spevnený podklad. Rúry sú v prevedení na pero a drážku so spájaním na maltu alebo kanalizačnú penu. Menovitá dĺžka je 1,0 m, priemery 300 - 1000 mm. Ostatné špecifikácie nájdete v tabuľke.

nopicture

Inžinierske siete

Prvky inžinierskych sietí Leier umožňujú zmodernizovať a zrýchliť výstavbu inžinierskych sietí. Sú vhodné na výstavbu beztlakovej kanalizácie, na odvádzanie dažďovej, splaškovej a priemyselnej odpadovej vody, ktorej chemické zloženie nepoškodzuje betónové potrubie a gumové tesnenie potrubia. V prípade prekročenia priemerného, respektíve normou predpísaného zaťaženia chemickými látkami aplikujeme ochranný náter a odolný tesniaci systém.

 

Do skupiny Leier prvkov pre inžinierske siete zaraďujeme skruže, kónusy, šachtové dná, betónové rúry, uličné vpuste, vodomerné šachty a doplnky.