Káblové žľaby Leier 35

Káblové žľaby

Prvky káblových žľabov slúžia na prevádzkovo bezpečné zhotovenie moderných podzemných káblových sietí s prípojkami, uzlami a križovaniami. Tieto prvky káblových žľabov sú vhodné tak pri budovaní podzemných kanálových systémov pre účely prenosu správ a signálov s nízkonapäťovým vedením, ako i na vysokonapäťové prepojenia (maximálne do 1 kV), a to v rámci obytných zón i mimo nich. Systém umožňuje osadenie vedenia nízkeho a vysokého napätia v jednom žľabe, a to pomocou na tento účel vyrábaného rozdeľovacieho prvku v kanálovej vetve.

Použitie:

Hlavný prvok

Hlavný prvok tvorí káblový žľab. Tieto žľaby sú vyrábané v štyroch priamych a v dvoch zošikmených – zalomených typoch.

typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 35 Žľabový dielec bez vyľahčenia75045025050,073,0
LCSK 36 Žľabový dielec vyľahčený, delený 1/4 – 3/475045025050,061,0
LCSK 37 Žľabový dielec vyľahčený, delený 1/3 – 2/375045025050,061,0
LCSK 38 Žľabový dielec s rozdeľovacou priečkou75045025050,083,0
typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 35 Zošikmené pravé37045025050,027,5
LCSK 35 Zošikmené ľavé37045025050,027,5

Rozdeľovacie prvky

Rozdeľovacie prvky slúžia na rozdelenie vnútorného priestoru vyľahčeného žľabového prvku. Pomocou rozdeľovacích prvkov je možné zabezpečiť oddelené osadenie rôznych vedení. Prvok sa upevňuje do drážok na spodku vyľahčeného prvku. Kvôli upevneniu deliacich priečok používame žľabovky s vyľahčením.

typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 36 rozdeľovací prvok7503522035,011,5
LCSK 36 rozdeľovači prvok k zalomeným typom3703518035,07,9

Železobetónové zákrytové dosky

Železobetónové zákrytové dosky slúžia na prekrytie žľabov. Ozuby na okraji dosky zabraňujú jej posunutiu po osadení na žľab. Ich trieda zaťaženosti ja A15 – pochôdzne.

typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 35 zákrytová doska5004505055,023,0
LCSK 35 zákrytová doska3704505055,013,0
LCSK 36 zákrytová doska3704505055,013,0

Prvky

Kontaktujte nás

Ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže s plánovaním, obráťte sa priamo na našich obchodných manažérov, ktorí vám radi poradia a tiež pripravia nápočet materiálu pre vašu stavbu.

Prípadne Vaše projekty posielajte priamo na: napocty@leier.sk.