Environmentálna technológia

Monika Mužlayová

Produktový manažér Inžinierske siete, komínové systémy,
tel.č.: 0905 616 696,
e-mail: monika.muzlayova@leier.sk

Železobetónové nádrže Leier (LBT)

Železobetónové nádrže Leier (LBT)

Vzácnu pitnú vodu používame v záhrade na polievanie, umývanie áut, splachovanie toaliet, aj keď sa cez naše dažďové odkvapy stráca veľké množstvo dažďovej vody bez využitia. Železobetónové nádrže Leier (LBT) sú uzavreté systémy a ponúkajú riešenie pre úspornejšie využívanie vody v domácnostiach. Nádrže veľkosti 2-10 m3 bezpečne uchovajú dažďovú vodu, aby sa mohla opätovne použiť na polievanie záhrady, na pranie alebo ako voda na splachovanie.

Zberná nádrž na dažďovú vodu

Zberná nádrž na dažďovú vodu

Zberné nádrže Leier slúžia na zachytenie gravitačnej bytovej a priemyselnej odpadovej vody. Sú vhodné na príležitostné i trvalé zhromažďovanie tekutín a na použitie za účelom prečerpávacej nádrže. Železobetónové nádrže s vnútorným priemerom 160 a 200 cm, obsahujú šachtové dno, skruže a uzatváracie dielce. Manipulácia so zbernou nádržou je zabezpečená pomocou zdvíhacích ôk.

 

Lapač kalu Leier LIF

Lapač kalu Leier LIF

Lapač kalu slúži na usádzanie kalu a pevných nečistôt.  V prípade väčšieho množstva kalov je teda vhodné pred odlučovač osadiť usadzovač kalov. Prvky sú vyrábané vo veľkostiach 3,1 až 7,3 m3.

Lapač tukov Leier LZS

Lapač tukov Leier LZS

Pri prevádzkovaní reštaurácií, vývarovní alebo v mäsiarskom priemysle je voda znečisťovaná tukmi, ktoré zachytávajú tieto jednotky určené pre prietoky 2, 4, 7 a 10 l/s.

Odlučovač ropných látok

Odlučovač ropných látok

Všade, kde sa voda zo zrážok alebo technologických postupov môže znečistiť ľahkými ropnými produktmi, sú na ochranu životného prostredia potrebné odlučovače. Naše odlučovače so železobetónovými nádobami sú schopné čistiť znečistenú vodu do hraničnej hodnoty 5 mg/l zostatkového množstva organických rozpúšťadiel. Ponúkame aj systémy s účinnosťou čistenia 2 mg/l, ktoré sa môžu používať aj v chránených oblastiach.