Spoločnosť Leier otvorila novú betonáreň v štajerskej obci Kirchbach (AT)

Spoločnosť Leier otvorila novú betonáreň v štajerskej obci Kirchbach (AT)
  • Leier

Za prítomnosti štátnej radkyne MMag.Barbary Eibinger-Miedl, starostu obce Antona Prödla a ďalších čestných hostí sa uskutočnilo v piatok, 26. apríla 2024 slávnostné otvorenie novej betonárne Leier v obci Kirchbach. 

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 300 hostí, na ktorých viditeľne zapôsobil nový výrobný závod s moderne vybavenými výrobnými zariadeniami. 

Samotný závod bol už v roku 2009 súčasťou skupiny Leier. V roku 2021 padlo rozhodnutie zrekonštruovať ho a zároveň postaviť novú výrobnú halu s novými výrobnými zariadeniami. 

Cieľom tohto závodu je vytvoriť v tejto lokalite bezpečné pracovné prostredie pre zamestnancov, ďalej rozšíriť rozmanitosť produktov a zlepšiť kvalitu. 

Odkúpili sa priľahlé pozemky a v rekordne krátkom čase sa postavil úplne nový závod. Veľkú časť potrebnej energie nám pokrýva fotovoltický systém na streche haly. Hala je krytá, pracoviská sú moderné s najnovším technickým vybavením. Tovar sa prepravuje výlučne elektrickými vysokozdvižnými vozíkmi. Rekonštrukciou prešlo aj kúrenie, ktoré teraz zabezečujú tepelné čerpadlá. Takto nevznikajú žiadne ďalšie emisie CO2 počas výroby a prevádzky. Celkovo bolo investovaných cca. 17 miliónov eur.

Pomocou moderných výrobných zariadení sa v tomto výrobnom závode budú vyrábať produkty pre

záhradnú architektúru (dlažby, platne, obrubníky, plotové prvky), ako aj betónové tvarovky pre stavbu budov (debniace tvarovky, betónové murovacie tvarovky), ďalej produkty na infraštruktúru a

spevnenie povrchov (obrubníky, odvodňovacie žľaby, atď.). Prémiové produkty značky Leier Kaiserstein budú vyrábané taktiež v tomto závode.

Už v roku 1965 otvoril zakladateľ spoločnosti Michael Leier predajňu SPAR v Horitschone, čím položil základy úspešného podnikania vedeného rodinnými príslušníkmi. Spoločnosť úspešne pôsobí v rôznych odvetviach na medzinárodnej úrovni. Leier v Rakúsku zamestnáva približne 300 ľudí. Skupina Leier pôsobí v 7 krajinách strednej Európy (Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Chorvátsko a Ukrajina), kde zamestnáva približne 3 000 ľudí. Spoločnosť je 100% v rodinnom vlastníctve, ktorú vedie zakladateľ Michael Leier spolu so svojou dcérou Michaelou a jeho vnúčatami Matthiasom a Thomasom Ebnerom.

Výrobný závod v Kirchbachu
Výrobný závod v Kirchbachu v novom šate.
Akcionári
Zľava: akcionári Michaela Ebner, Matthias Ebner, KR Michael Leier (4. zľava), Thomas Ebner, starosta obce Anton Prödl so svojou manželkou (3. zľava), vedúci závodu Stefan Schaden, predseda združenia podnikateľov Franz Krisper
Rodina majiteľa
Rodina majiteľa: Michael Leier so svojou dcérou - Michaelou Ebner a s jej oboma synmi - Matthiasom a Thomasom Ebnerom
Strihanie pásky
Strihanie pásky: duchovný otec Mag. Christian Grabner, starosta obce Anton Prödl,
poslankyňa rakúskej Národnej rady MMag.a Dr. Agnes Totter, štátna radkyňa MMag.a Barbara Eibinger-Miedl, zakladateľ spoločnosti KR Michael Leier, vedúci závodu Stefan Schaden, spoločník Thomas a Matthias Ebner
Celý tím novootvoreného výrobného závodu v Kirchbachu
Celý tím novootvoreného výrobného závodu v Kirchbachu
Štátna radkyňa pri návšteve výrobnej haly
Štátna radkyňa Barbara Eibinger-Miedl pri návšteve výrobnej haly spolu so zakladateľom firmy - Michaelom Leierom a vedúcim závodu - Stefanom Schadenom

Fotogaléria