Rekonštrukcia v bratislavskom závode spoločnosti Leier

Rekonštrukcia v bratislavskom závode spoločnosti Leier
  • Leier

Aj v bratislavskom závode spoločnosti Leier sa tento rok veľa investovalo a zveľaďovalo. Po zdĺhavých testovaniach bol uvedený do prevádzky nový výrobný stroj značky Zenith 949. 949 je prototyp, ktorý bol špeciálne vyvinutý na výrobu drevobetónových tvaroviek Durisol. Oproti strojom predchádzajúcich generácií ponúka množstvo dôležitých možností nastavenia, od ktorých očakávame zlepšenie optických aj technických vlastností produktov.

Investovalo sa aj do ďalšieho zvyšovania kvality výrobkov. Nový ovládací systém miešačky umožňuje ešte presnejšie dávkovanie všetkých prísad, čo nám pomáha udržať kvalitu produktov Durisol na obvykle vysokej úrovni aj pri zvýšenom výrobnom výkone.

Medzitým nový systém odsávania a odprašovania zaisťuje ďalšie zlepšenie estetickej úrovne hotových výrobkov a zároveň prispieva k príjemnejším pracovným podmienkam a nižšiemu znečisteniu ovzdušia znížením množstva voľne poletujúceho prachu.

Fotogaléria