Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Prefabrikované stenové panely

Prefabrikované stenové prvky majú veľmi široké spektrum použitia. Spolu s ostatnými prefabrikovanými dielcami ponúkajú možnosť značných finančných úspor pri využití moderných spôsobov výstavby stavieb.

 


Filigránové steny Leier

Steny sa vyrábajú vo vysokej kvalite a v tvarovej rozmanitosti podľa požiadavky odberateľa. Pozostávajú z dvoch železobetónových dosiek, už pri výrobe spojených priestorovou výstužou. V doskách je už zabudovaná staticky potrebná výstuž, čím sa zabezpečí maximálna hospodárnosť konštrukcie. Po dobetónovaní medzipriestoru tvoria dvojité filigránové steny plnohodnotnú náhradu monolitických stien. Filigránové steny LEIER sa používajú pre rýchle a hospodárne vybudovanie podzemných i nadzemných častí budov. Použitím tohto, na mieru projektovaného systému, sa výrazne skracuje doba výstavby, čím sa znižujú celkové stavebné náklady a výrazne sa šetrí pracovný čas. Používajú sa najmä na výstavbu: oporných múrov, pivničných stien, stien oddeľujúcich jednotlivé bytové jednotky, stien výťahovej šachty.

 
 
 

Výroba filigránových stien Leier

 

 

Výrobné možnosti filigránových stien

 •  Špeciálna kvalita betónu
 • Výstužné koše
 • Výstužné siete
 • Rôzna hrúbka filigránového panela (5-7 cm)
 • Výroba stien s výškou menšou ako 1 m
 • Výroba stien s výškou väčšou ako 3 m
 • Výroba stien s plochou menšou ako 5 m²
 • Výroba šikmého panela
 • Vytvorenie otvoru pre pripojenie podesty, schodiska, monilit betónu
 • Vynechanie otvorov
 • Zabudovanie elektro krabice, inštalačnej elektro hadice

 


Plný stenový panel Leier

 

 

Staticky navrhnuté plné železobetónové panely

Oblasti použitia:

 • Základový nosník
 • Soklové panely
 • Atika
 • ŽB prievlaky
 • Piliere
 • Zákrytové dosky

Rozmery:

 • Dĺžka: max. 10 m
 • Šírka: max. 3 m
 • Hrúbka: max. 40 cm
 • Hmotnosť: max. 10 t

Leier

Upevnenie stenového panela:

 • So šikmými vzperami (zapožičiava Leier)
 • Zváraným spojom
 • Skrutkovým spojom
 • Monolitický spoj (do panela zabudovaný tŕň)

Doplnky:

 • Zabudovanie upevňovacích doplnkov
 • Zabudovanie zámočníckych doplnkov
 • Vytvorenie skosenej hrany
 • Vynechanie otvorov
 • Výroba šikmých-oblúkových panelov

Sendvičový panel Leier

Je to trojvrstvová konštrukcia zložená z tepelnoizolačnej vrstvy, vnútornej nosnej vrstvy a vonkajšej železobetónovej krycej vrsty.

Kontakty

Ľudovít Turán

Produktový manažér Prefabrikáty,
tel.č.: 0911 717 286,
e-mail: ludovit.turan@leier.sk