Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Protihlukové steny Durisol

Protihlukové tvarovky

Jedným z vhodných riešení na realizáciu protihlukových stien je použitie štiepkocementových tvaroviek a absorbérov. Rôzne typy tvaroviek umožňujú zhotoviť protihlukové steny jednostranne a obojstranne pohltivé – záleží na umiestnení od komunikácie a potreby zníženia hluku. Štiepkocementové tvarovky s vysokým stupňom zvukovej pohltivosti sa využívajú už vyše 30 rokov. K výhodám protihlukových stien patrí aj odolnosť voči poveternostným vplyvom, požiarna odolnosť, mrazuvzdornosť a odolnosť proti posypovej soli.Technika osádzania jednotlivých panelov je jednoduchá, čo sa využíva najmä pri montáži protihlukových panelov popri diaľniciach a železniciach. Steny z protihlukových tvaroviek možno postaviť aj na mieste realizácie. Tento spôsob realizácie sa využíva najmä pri budovaní protihlukových opatrení a oplotení okolo obytných domov, priemyselných podnikov ako aj od susediacich objektov.

  • Výhody

Vysoké technické parametre štiepkocementových tvaroviek a variabilné možnosti optického a farebného usporiadania sú rozhodujúce pre výber protihlukových stien a umožňujú tvorivo realizovať aj tie najnáročnejšie projekty. Jednotlivé úseky sa realizujú panelmi rôznych rozmerov. Protihlukové steny z durisolu dosahujú zvukovú nepriezvučnost DLR /dB/ v triede B3 a vzhľadom na vysoké absorpčné parametre DL? /dB/ sú zaradené do kategórie A4.Štiepkocementové tvarovky nestrácajú svoje technické parametre a aj protihlukové steny postavené pred vyše 30 rokmi si zachovávajú svoje absorpčné vlastnosti.

  • Ochrana pred hlukom

znižovanie hluku • ochrana zdravia • prírodný materiál späť v prírode

názov výrobkudĺžka (cm)výška prvku (cm)váha (kg/m2)
Protihlukové steny LSW 75, 100, 125, 150300-330
Soklové panely na protihlukové steny LTF 12 ľubovoľné

Durisol protihlukové tvarovky

názov výrobkurozmerycca. ks/m2kg/ksspotreba výplňového betónu (cca. l/m2)oceľová výstuž (cca. kg/m2)
Durisol protihluková tvarovka  DSi 20/13 - N 50x20x25 8 6,91 95 7-10
Durisol protihluková tvarovka   DSi 25/13 - N 50x25x25 8 8,85 95 7-10
Durisol protihluková tvarovka  DSi 30/13 - N 50x25x25 8 11,59 95 7-10
Durisol protihluková tvarovka  DSi 25/13 - W 50x25x25 8 7,86 95 7-10
Durisol protihluková tvarovka  DSi 30/13 - W 50x25x25 8 9,62 95 7-10
Durisol absorbér LSA 50/12/25 - W 50x12,5x25 8 6,8 - -

 

  • FAREBNÉ PREVEDENIE

Tvarovky DURISOL sa dajú vyrábať v rôznych farbách pridávaním práškových pigmentov do hmoty pri výrobe. Týmto spôsobom sa dosiahne požadované farebné prevedenie v celej štruktúre tvarovky. Farebne upravené tvarovky sa využívajú najmä na výstavbu oplotení a protihlukových stien. Výhodou farebne upravených tvaroviek je ich dlhoročná farebná stálosť, čo majiteľovi oplotenia z takto upravených tvaroviek zabezpečí rovnaký vzhľad, aj bez údržby, na dlhé obdobie.

    hnedá             červená          modrá              žltá             zelená

Prvky inžinierskych sietí

Prvky na ochranu životného prostredia

Produktoví manažéri

Predajcovia