Kariéra

Kariéra

Kariéra

PRACUJEME PRE ÚSPECH

Mladí ľudia potrebujú šancu - Leier ju ponúka práve Tebe!

Naša firma vždy kládla dôraz na zamestnávanie mladých ľudí. Patrične motivovaní a vzdelaní mladí ľudia majú veľkú šancu uplatniť sa v spoločnosti Leier. Pracovná rotácia jednak pomáha, aby si každý našiel prácu vhodnú pre svoju osobnosť a zároveň dáva možnosť získania nových informácií aj z ďalších odborov.

Vzdelávanie sa v práci ponúka našim mladým spolupracovníkom, aby získali čo najrozsiahlejšie poznatky z daného odboru a úplne porozumeli svojej práci. Ponúkané zahraničné skúsenosti sú tiež veľkým prínosom ovplyvňujúcim pracovný aj osobnostný rast a rozhľad. Keďže spoločnosť  Leier je zastúpená v šiestich krajinách, pred ambicióznymi mladými ľuďmi sa otvárajú netušené možnosti. Popri tomto všetkom im pomáhajú v práci školenia. 

Ak myslíš, že zapadneš do nášho tímu, máš rád výzvy a chcel by si sa stať súčasťou neustále sa rozvíjajúcej spoločnosti - prihlás sa!

PRIHLÁSIŤ SA