Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

ZDRAVOTECHNIKA

Cieľom spoločnosti Leier je uspokojenie zákazníckych potrieb na neustále sa meniacom trhu. Preto neprestajne kladieme dôraz na kontrolu kvality a inováciu našich produktov.

ZDRAVOTECHNIKA LEIER JE ČORAZ VIAC UZNÁVANEJŠIA

Cieľom spoločnosti Leier je uspokojenie zákazníckych potrieb na neustále sa meniacom trhu. Preto neprestajne kladieme dôraz na kontrolu kvality a inováciu našich produktov. Vďaka tomu Vám vieme zabezpečiť maximálnu kvalitu produktov. Naše široké produktové portfólio stále rozširujeme o ďalšie produkty, ako napr. betónové rúry, prečerpávacie šachty, uličné vpuste, vodomerné šachty a špeciálne výrobky na čistenie odpadových vôd, kam patria odlučovače ropných látok, odlučovače tukov, domáce čističky odpadových vôd.    

Skupina Leier sa už dlhé roky sa zaoberá ohranou životného prostredia. Naše zásoby vody sú žiaľ z rôznych dôvodov znečistené. Našou úlohou je zachovať kvalitu týchto hodnôt pre nasledujúce generácie. Skupina Leier Vám ponúka moderné technológie na čistenie odpadových a priemyselne znečistených vôd.

- Odlučovače ropných látok, a lapače kalu očistia prietokovú vodu od ľahkých ropných látok. Odlučovače ropných látok sú vyrobené z nerezového materiálu so samostatnými kaliskami, osadené do železobetónovej nádoby, ak je potrebné zachytenie väčšieho množstva pevných častíc. Celé zariadenie funguje jednoducho. Zariadenia sa používajú najmä na čerpacích staniciach PHM, autoumyvárňach, na parkoviskách, na odvádzanie a očistenie vody pri garážových státiach. Lapač kalu je potrebné použiť k odlučovačom ropných látok, ak prietoková voda obsahuje viac usadenín. Pomocou lapačov vieme oddeliť napr. štrk a piesok od vody.

Leier lapače tukov slúžia na očistenie znečistených vôd vzniknutých v reštauračných zariadeniach či mäsokombinátoch.  Princíp zariadenia je jednoduchý, funguje na základe fyziky tak, že zozbiera nečistotu na základe hustotného rozdielu.

Najnovším vývojom spoločnosti Leier v v portfóliu produktov pre ochranu životného prostredia je „LEIER“ ÖKO PUR. Domová čistička odpadových vôd Leier ÖKO-PUR je ideálna, ak neexistuje možnosť napojenia sa na verejnú kanalizáciu alebo je napojenie na verejnú kanalizáciu finančne a technicky náročné. Samotné čističe domácich odpadových vôd sú zabudované do železobetónových nádob s vnútorným priemerom od 1,6 do 2,4 metra. Často sa stáva, že majitelia rodinných domov využívajú železobetónové nádobie ako zbernú šachtu na dažďovú vodu.

Šachty spoločnosti Leier slúžia ako zberné a prečerpávacie šachty, ktoré môžu byť súčasťou odvodňovacej trasy, ktorá odvádza podzemné vody a dažďovú vodu. V ponuke máme prvky s vnútorným priemerom 160 a 200 cm. Pomocou skruží a zakrývacích platní je možné flexibilné poskladanie šácht na základe zákazníckych požiadaviek. V ponuke máme dva typy osadenia zberných šácht. Dná sú kompletne vyrábane a sú osadené do vykopanej ryhy, alebo sú osadené skruže bez dna rezným brytom, po osadení treba vybetónovať spodnú skruž a tak vytvoriť dno šachty.  

Našim cieľom je ponúkať klientom kompletné riešenie v oblasti inžinierskych sietí. Z tohto dôvodu disponujeme všetkými potrebnými prostriedkami a skúseným týmom odborníkov.

Prácu našich zákazníkov uľahčí šachtový konsignačný program, pomocou ktorého sa ľahko dopracujeme k skladbe šácht. Stačí zadať zopár údajov a program Vám automaticky vypočíta potrebu daných dielcov na dosiahnutie požadovanej výšky. V databáze programu sú vopred zadefinované šachty s rôznymi výškami. Pomocou týchto výpočtov rýchlo zosumarizujeme celé úseky, váhu jednotlivých šácht, alebo váhu dielcov na dané úseky. Program umožňuje vystaviť priamo objednávku, spolu s navrhnutým šachtovým dnom. Počas prípravy programu sme dbali na to, aby sme vytvorili kompaktné riešenie pre zákazníkov, realizátorov a architektov, na báze ľahko ovládateľnej platformy. Softvér obsahuje všetky inžinierske prvky z výrobných závodov firmy Leier. Pomocou programu ušetríme čas a jednoducho vytvoríme podklady na poskladanie šachty v teréne.