Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Prečo stavať z tehly

Prečo stavať z tehly a nie z iných materiálov?

Staviate dom? Nepodceňujte správny výber stavebného materiálu! 
Predpoklady úsporného a zdravého bývania prioritne spĺňa výstavba energeticky efektívneho domu. Jedným z množstva rozhodnutí na ceste k jeho realizácii je predovšetkým výber vhodného stavebného systému. Masívny dom na báze tehly je v tomto prípade nepochybne voľbou, ktorá je predpokladom vysokej kvality bývania, spojenej so zábezpekou dlhodobej a vysokej hodnoty nehnuteľnosti!

Bývanie je jednou z najzákladnejších ľudských potrieb. Miera uspokojenia túžby po útulnom domove podstatným spôsobom vplýva na pocit spokojnosti a kvalitu nášho života. Moderné bývanie by okrem ochrany pred klimatickými vplyvmi, zabezpečenia súkromia a ideálnych podmienok na regeneráciu malo odzrkadľovať nielen aktuálne trendy v dizajne, ale aj využitie najmodernejších technológií výstavby.
Predpoklady úsporného a zdravého bývania prioritne spĺňa výstavba energeticky efektívneho domu. Jedným z množstva rozhodnutí na ceste k jeho realizácii je predovšetkým výber vhodného stavebného systému. Zariadenie, farebná škála a druh obkladov alebo dlažieb sú krátkodobými rozhodnutiami - sú to povrchové úpravy, ktoré možno kedykoľvek obnoviť a prispôsobiť požiadavkám doby. Podstatnejším rozhodnutím dlhodobého charakteru je skôr správny výber druhu základnej substancie - materiálu pre hrubú stavbu domu. Masívny dom na báze tehly je v tomto prípade nepochybne voľbou, ktorá je predpokladom vysokej kvality bývania, spojenej so zábezpekou dlhodobej a vysokej hodnoty nehnuteľnosti!

Postavte si dom s Leierom a splňte si svoj sen o úspornom a zdravom bývaní!
Dom na báze tehly -  správne rozhodnutie!
Dom na báze tehly je súhrnom výhod, ktorých predpokladom sú jedinečné vlastnosti tohto tisícročiami prevereného materiálu. Vedeli ste, že tehla sa ako stavebný materiál používa už 6 000 rokov? Tehla bola známa už v starovekej Mezopotámii a v Egypte v delte Nílu. Na výstavbu babylonskej veže vysokej 91 metrov sa údajne spotrebovalo až 85 miliónov kusov tehál a niet dôvodu pochybovať o tom, že by stála dodnes, keby ju nezničila ľudská ruka. Svedčí o tom množstvo zachovaných tehlových stavieb, ktoré pretrvali tisícročia.
Pozitívne vlastnosti tehly sa počas jej dlhodobého užívania neustále vylepšovali a nič nestratila na svojej atraktivite ani v dnešnej dobe. Stabilnému postaveniu v širokej ponuke stavebných materiálov vďačí tehla množstvu svojich masívnych výhod, z ktorých môžeme vymenovať tie najpodstatnejšie:

 

 • ideálna tepelná ochrana
 • vyvážená tepelná stabilita
 • prirodzená priestorová klíma
 • pozitívny vplyv na zdravie
 • optimálna difúzna priepustnosť
 • odolnosť voči vode a vlhkosti
 • odolnosť voči hnilobe, plesniam, škodcom a chemickým vplyvom
 • vynikajúce akustické vlastnosti a ochrana proti hluku
 • vysoká miera požiarnej odolnosti
 • pevnosť, stálosť a bezpečnosť
 • flexibilita stavebného a architektonického konceptu
 • rýchla a úsporná výstavba
 • dlhodobá životnosť a uchovanie hodnoty nehnute>nosti
 • pozitívne ekologické vlastnosti

Výstavba z tehly - cesta k úsporám!
Tehla ako stavebný materiál prešla v uplynulom vyše polstoročí z hľadiska tepeloizolačných vlastností a technologických výhod prevratným vývojom. Klasická plná pálená tehla, ktorá bola prevažujúcim materiálom po celé stáročia, sa v 50.rokoch minulého storočia vytvorením vnútornej štruktúry dutín zdokonalila v tehlu "dierovanú" . Produkt vypaľovania hliny (keramický črep) sa tým vyľahčil a kusové prvky väčšieho formátu (tzv. tvarovky) zároveň priniesli aj "revolučné" skrátenie pracovného času a úsporu materiálu (hliny ako prvotnej suroviny a murovacej malty). Pokiaľ ešte v 19.storočí potrebovali murári na výstavbu 1 m2 tehlovej steny s hrúbkou 38 cm 3,5 hod. pracovného času a spotrebovali 95 l malty, v roku 2000 to bolo iba 0,6 hod. (t.j. takmer 6-násobné skrátenie pracovného času) pri spotrebe 4 l (t.j. takmer 24-násobná úspora malty)! V súčasnosti sa vo výrobniach počas vypaľovacieho procesu prostredníctvom osobitých technologických postupov navyše vytvára v tehliarskom črepe množstvo drobných vzduchových pórov. V tuhej hmote pôsobia ako tepelný izolant a zásadným spôsobom obmedzujú tepelný tok materiálom. Vďaka tomu sa súčiniteľ tepelnej vodivosti (hodnota U) tehlovej steny hrúbky 45 cm počas jedného storočia jej "prevratného technologického vývoja" zlepšila z hodnoty U = 1,6 W/m2.K na hodnotu U = 0,29 W/m2.K (t.j. 5,5-násobné zlepšenie jej tepelnotechnických vlastností). Obvodová stena z tohto moderného tehliarskeho výrobku vďaka tomu spĺňa kritériá požadované pri výstavbe nízkoenergetického domu, a to bez potreby dodatočnej tepelnej izolácie!

Historický vývoj vylepšovania tepelnotechnických vlastností obvodovej steny z tehlového muriva v dôsledku zdokonaľovania kvality keramiky a technológie výstavby. Murivo z tvaroviek Leiertherm 45 N+F dosahuje zníženie tepelných strát až o cca 80 % v porovnaní s murivom z plných pálených tehál

Postavte si dom z tehliarskych výrobkov od firmy Leier!
Dokonalá technológia murovania, zodpovedajúca najaktuálnejším trendom, bola vyvinutá vďaka našej špičkovej technológii výroby tehál. Nová generácia brúsených tehál LeierPLAN umožňuje svojim tvarom jednoduché, presné a rýchle murovanie s tenku ložnou maltovou škárou hrubou iba 1 mm, s čím je spojená enormná úspora malty! Vylúči sa tým "tradičná" hrúbka malty 1 až 2 cm - vďaka tomu sú steny po dokončení takmer suché. Ďalšími výhodami murovania z brúsených tehál LeierPLAN je ich geometria založená na systéme pero + drážka, ktorý umožňuje murovanie bez potreby murovacej malty do zvislej škáry. Presný povrch stien v takmer dokonalej rovine taktiež znamená šetrenie spotreby vonkajších i vnútorných omietok. Výhodami takejto technológie výstavby je predovšetkým úspora materiálu, kratší čas murovania bez vytvárania tepelných mostov, menej vlhkosti v stavbe (vďaka menšej spotrebe vody) a možnosť murovania do teploty okolia -5 °C (pri použití univerzálnej lepiacej peny LeierFIX). Malta na tenké škáry LeierPLAN sa aplikuje pomocou nanášacieho valca. Brúsené tehly LeierPLAN môže zabudovávať iba zaškolený odborník, dokonale oboznámený s montážnym návodom. Okrem nanášacieho valca je pri pracovnom postupe nutné používať iba náradie určené na tento účel (zakladacia súprava, ukotvovacie pásiky), ktoré dodáva distribútor LEIER Baustoffe SK s.r.o.

Na výstavbu energeticky úsporného domu ponúka firma LEIER kompletnú škálu tehliarskych a doplnkových produktov. Na výstavbu stien je určený keramický murovací systém a je možné vybrať si zo širokého sortimentu tvaroviek na zhotovenie obvodových stien, vnútorných nosných stien, nenosných deliacich priečok, maloformátových plných tehál vhodných na murovanie pilierov.