Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

13 vecí, na ktoré si treba dať pozor pri montáži komína

Počas stavby sa často vyskytne mnoho nečakaných problémov, ktoré je potrebné riešiť za pochodu. Ušetrite si ďalšie zbytočné komplikácie a prečítajte si pár našich tipov k správnej montáži komína.

Vyhnete sa tak mnohým chybám, ktoré môžu v rôznej miere ovplyvniť prevádzku alebo dokonca znefunkčniť celý komínový systém:

1. Montáž musíme vykonávať vždy podľa pokynov výrobcu. Dielce nie je možné vynechať alebo nahradiť dielcami inej značky.

2. Komíny môžeme postaviť len zvisle, bez odskokov. Počas montáže je potrebné priebežne kontrolovať zvislosť komínového plášťa aj komínového prieduchu.

3. Pred zabudovaním každého prvku komínového systému je potrebné ho poriadne skontrolovať, aby sme zabudovali len bezchybné a nepoškodené dielce.

4. Pozor si musíme dávať aj na náhodné poškodenie komína. V takomto prípade je nutné komín rozobrať a poškodený dielec vymeniť.

5. Komínové teleso musí byť celistvé, neprerušené v žiadnej časti a nesmie nahrádzať inú stavebnú konštrukciu.

6. Presah komína nad strechou je daný príslušnou normou. Určenie potrebnej výšky je úlohou projektanta stavby. Ak je výška komína meraná od strešnej roviny väčšia ako 1,5m, musíme komín vystužiť. Na tento účel odporúčame betonársku výstuž, ktorú umiestnime do otvorov v rohoch komínových tvárnic. Následne do nich nalejeme výplňovú hmotu.

 7. Pri prerušení montážnych prác je nevyhnutné, aby sme nedokončené komínové teleso zakryli. Inak môže dôjsť k jeho poškodeniu či znečisteniu poveternostnými vplyvmi a stavebným odpadom.

8. Komínové tvárnice upravíme uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom. Všetky otvory vyhotovíme len na rovných plochách, nikdy nie v rohoch tvárnic.

9. Čistiace a pripojovacie otvory v komínovom telese môžeme vytvárať len počas montáže komína, a to pomocou dielov dodávaných výrobcom.

Vytvárať dodatočné otvory v komíne, sekať do betónového plášťa a šamotovej vložky určite neodporúčame. Robí sa tak len v prípade odborne zhotoveného dodatočného pripojenia.

10. Prevádzku komína môžeme začať až po predpísanej dobe zrenia spojovacích materiálov.

11. Spustiť komín do prevádzky môžeme až po vydaní kladnej revíznej správy revíznym technikom komínov. Revízia je nutná aj pre dočasne používané spotrebiče pri nedokončených stavbách.

12. Spotrebiče pripojené do komína pripájame podľa technických podkladov výrobcu. Prvé spustenie spotrebiča je pozvoľné – dosiahneme tak optimálne predhriatie komína bez teplotných šokov.

13. V prípade strešnej krytiny vyrobenej z horľavých látok, ako je napríklad šindeľ alebo rákosie, je našou povinnosťou namontovať striešku s lapačom iskier.

Veríme, že naše rady budú nápomocné pre všetkých tých, ktorí v tejto chvíli plánujú alebo už stavajú svoj vysnívaný dom. Ak si dáte pozor na týchto 13 bodov pri montovaní vášho komína, určite si zjednodušite aspoň práce okolo finalizácie celej vašej stavby.