Prefabrikované prvky

Schodiskové ramená Leier krivočiare
Schodiskové ramená Leier priame
Prefabrikovaná výťahová šachta