Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Prefabrikované stenové panely

Prefabrikované stenové prvky majú veľmi široké spektrum použitia. Spolu s ostatnými prefabrikovanými dielcami ponúkajú možnosť značných finančných úspor pri využití moderných spôsobov výstavby stavieb.

Rozdelenie:

 • Filigránové steny
 • Plné stenové panely (LTF)
 • Sendvičové panely (LSF)

Upevnenie stenového panela:

 • So šikmými vzperami (zapožičiava Leier)
 • Zváraným spojom
 • Skrutkovým spojom
 • Monolitickým spojom (do panela zabudovaný tŕň)

Doplnky:

 • Zabudovanie upevňovacích doplnkov
 • Zabudovanie zámočníckych doplnkov
 • Vytvorenie skosenej hrany
 • Vynechanie otvorov
 • Výroba šikmých oblúkových panelov

Filigránové steny Leier

Steny sa vyrábajú vo vysokej kvalite a v tvarovej rozmanitosti podľa požiadavky odberateľa. Pozostávajú z dvoch železobetónových dosiek, už pri výrobe spojených priestorovou výstužou. V doskách je už zabudovaná staticky potrebná výstuž, čím sa zabezpečí maximálna hospodárnosť konštrukcie. Po dobetónovaní medzipriestoru tvoria dvojité filigránové steny plnohodnotnú náhradu monolitických stien. Filigránové steny LEIER sa používajú pre rýchle a hospodárne vybudovanie podzemných i nadzemných častí budov. Použitím tohto, na mieru projektovaného systému, sa výrazne skracuje doba výstavby, čím sa znižujú celkové stavebné náklady a výrazne sa šetrí pracovný čas. Používajú sa najmä na výstavbu: oporných múrov, pivničných stien, stien oddeľujúcich jednotlivé bytové jednotky, stien výťahovej šachty.
 

Výrobné možnosti filigránových stien:

 • Špeciálna kvalita betónu
 • Výstužné koše
 • Výstužné siete
 • Rôzna hrúbka filigránového panela (5-7 cm)
 • Výroba stien s výškou menšou ako 1 m
 • Výroba stien s výškou väčšou ako 3 m
 • Výroba stien s plochou menšou ako 5 m²
 • Výroba šikmého panela
 • Vytvorenie otvoru pre pripojenie podesty, schodiska, monilit betónu
 • Vynechanie otvorov
 • Zabudovanie elektro krabice, inštalačnej elektro hadice

Plné stenové panely Leier

Staticky navrhnuté plné železobetónové panely sa vyrábajú z rovnakého betónu ako filigránové stenové panely (C25/30). Hrúbka stien zodpovedá požiadavke stavby, ale min. 100 mm. Pri týchto paneloch odpadá betónovanie „in situ“, jednotlivé panely sa napájajú na sucho. Napojenie panelov sa realizuje zváraným alebo skrutkovaným spojom. Výstuž potrebnú na vytvorenie spoja vkladáme priamo do panela počas výroby. V niektorých prípadoch sa napojenie vytvorí monolitickým spojom. Výhodne sa dajú použiť aj pre výťahové šachty a obvodové steny podzemných garáží. Plné panely sa najčastejšie používajú na nosné vnútorné stenové konštrukcie ako obvodové steny
alebo ako soklový panel objektov, kde sú nízke nároky na tepelnoizolačné vlastnosti stien (napr. nevykurovaná hala a pod.).

Oblasti použitia:

 • Základový nosník
 • Soklové panely
 • Atika
 • ŽB prievlaky
 • Piliere
 • Zákrytové dosky

Rozmery:

 • Dĺžka: max. 10 m
 • Šírka: max. 3 m
 • Hrúbka: max. 40 cm
 • Hmotnosť: max. 10 t

Sendvičové panely Leier

Tento panel je variantou plného panela (LTF) s vloženou tepelnou izoláciou. Je to trojvrstvová konštrukcia zložená z tepelnoizolačnej vrstvy, vnútornej nosnej vrstvy a vonkajšej železobetónovej krycej vrsty. Vonkajšia a vnútorná betónová časť nemá medzi sebou betónové spojenie, spolupôsobenie týchto častí zabezpečujú nerezové prvky prechádzajúce cez izoláciu. Hrúbka sendvičových panelov je od 250 mm do 400 mm. Tepelnoizolačná vrstva má hrúbku od 50 do 100 mm. Prvky sendvičových stien LEIER sa podobne ako steny z plných panelov najčastejšie používajú na stenové (resp. skeletové) systémy objektov, ale tam, kde sú na objekty zvýšené tepelnoizolačné požiadavky. Napojenie jednotlivých panelov je rovnaké ako u plných stien, zvyčajne zváraným alebo skrutkovaným spojom.

 

Kontakty

Ľudovít Turán

Produktový manažér Prefabrikáty,
tel.č.: 0911 717 286,
e-mail: ludovit.turan@leier.sk

Ing. Milan Fiala

Vedúci - predaj Prefabrikácia,
tel.č.: 0911 917 303,
e-mail: milan.fiala@leier.sk