Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Odlučovač ropných látok

Všade, kde sa voda zo zrážok alebo technologických postupov môže znečistiť ľahkými ropnými produktmi, sú na ochranu životného prostredia potrebné odlučovače. Naše odlučovače so železobetónovými nádobami sú schopné čistiť znečistenú vodu do hraničnej hodnoty 5 mg/l zostatkového množstva organických rozpúšťadiel. Ponúkame aj systémy s účinnosťou čistenia 2 mg/l, ktoré sa môžu používať aj v chránených oblastiach.

 

Potrebné prietokové množstvo si môžete vybrať zo širokej ponuky výkonov od 1,5 do 200 l/s. Znečistená dažďová voda obsahuje tiež veľký podiel pevných nečistôt. Priame odvádzanie takejto odpadovej vody do odlučovača by viedlo k upchatiu, a tým k jeho chybnému fungovaniu. Preto je v takých prípadoch potrebné zabudovať pred odlučovač kalisko. Tento priestor môže byť pri malých prietokových zariadeniach integrovaný aj do nádrže odlučovača, pri väčších prietokoch je však správnym riešením použitie samostatnej nádrže. Naše zariadenia majú dlhú životnosť a ich obsluha je pre prevádzkovateľa jednoduchá.

Pre optimálny výber odlučovača máme k dispozícií Program odlučovačov ropných látok

 

Nesledujúca tabuľka obsahuje základné typy odlučovačov ropných látok

TypVýkon (l/s)Hraničné hodnoty (mg/l)Prípojka (mm)Objem kaliska (m3)Výška šachty (cm)Počet nádob (db)Najväčšia hmotnosť na jeden prvok (kg)Celková hmotnosť (kg)
LOLSUPER1,5KF 1,5 2 100 0,15 100  1 1550 2005
LOLSUPER3KF  3 5 125 0,8 160  1 3125 4285
LOLSUPER6KF  6 5 125 0,8 160  1 3125 4670
LOLSUPER8KF  8 5 160 0,8 160  1  3230 4685
LOLSUPER10KF 10 5 200 1,1 160  1 3750 4965
LOLSUPER15KF 15 5 200 1,6 160  1 4875 6205
LOLSUPER20KF 20 5 200 2,2 160  1 5230 6950
LOLSUPER25KF 25 5 250 2,4 200  1 5610 7415
LOLSUPER30KF 30 5 250 3 200  1 6500 8340
LOLSUPER40KF 40 5 315 4 240  1 10270 13135
LOLSUPER50KF 50 5 315 5 240  1 11700 12330
LOLSUPER60KF 60 5 315 6 200  2 6245 16105
LOLSUPER80KF  80 5 315 8 200  2 10200 21020
LOLSUPER100KF 100 5 315 10,1 240  2 11200 21960
LOLSUPER125KF 125 5 400 12,5 240  2 12150 29130
LOLSUPER150KF  150  5 400 14,9 240  3 10270 35545
LOLSUPER200KF  200 5 400 19,6 240  3 11700 43035