Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Káblové žľaby Leier 35

Prvky káblových žľabov slúžia na prevádzkovo bezpečné zhotovenie moderných, podzemných káblových sieti s prípojkami, uzlami a križovaniami. Tieto prvky káblových žľabov sú vhodne tak pri budovaní podzemných kanálových systémov pre účely prenosu správ a signálov s nízkonapäťovým vedením, ako i na vysokonapäťové prepojenia (maximálne do 1 kV), a to v rámci obytných zón i mimo nich. Systém umožňuje osadenie vedenia nízkeho a vysokého napätia v jednom žľabe, a to pomocou  na tento účel vyrábaného rozdeľovacieho prvku v kanálovej vetve.

 

Prvky

Hlavný prvok  tvorí  káblový žľab. Tieto žľaby sú vyrábané v štyroch priamych a v dvoch zošikmených- zalomených typoch.

 

Rozmery prvkov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 35 Žľabový dielec bez vyľahčenia 750 450 250 50,0 73,0
LCSK 36 Žľabový dielec vyľahčený, delený 1/4 - 3/4 750 450 250 50,0 61,0
LCSK 37 Žľabový dielec vyľahčený, delený 1/3 - 2/3 750 450 250 50,0 61,0
LCSK 38 Žľabový dielec s rozdeľovacou priečkou 750 450 250 50,0 83,0

Rozmery prvkov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 35 Zošikmené pravé 370 450 250 50,0 27,5
LCSK 35 Zošikmené ľavé 370 450 250 50,0 27,5

Rozdeľovacie prvky

Slúži na rozdelenie vnútorného priestoru vyľahčeného žľabového prvku. Pomocou rozdeľovacích prvkov je možné zabezpečiť oddelené osadenie rôznych vedení. Prvok sa upevňuje do drážok na spodku vyľahčeného prvku.

Rozmery prvkov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 36 rozdeľovací prvok 750 35 220 35,0 11,5
LCSK 36 rozdeľovači prvok k zalomeným typom 370 35 180 35,0 7,9

Kvôli upevneniu deliacich priečok používame žľabovky s vyľahčením.

Železobetónové zákrytové dosky:

Slúžia na prekrytie žľabov. Ozuby na okraji dosky zabraňujú jej posunutiu po osadení na žľab. Ich trieda zaťaženosti ja A15 – pochôdzne.

Rozmery prvkov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 35 zákrytová doska 500 450 50 55,0 23,0
LCSK 35 zákrytová doska 370 450 50 55,0 13,0
LCSK 36 zákrytová doska 370 450 50 55,0 13,0