Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Inžinierske siete

Prvky inžinierskych sietí Leier umožňujú zmodernizovať a zrýchliť výstavbu inžinierskych sietí. Sú vhodné na výstavbu beztlakovej kanalizácie, na odvádzanie dažďovej, splaškovej a priemyselnej odpadovej vody, ktorej chemické zloženie nepoškodzuje betónové potrubie a gumové tesnenie potrubia. V prípade prekročenia priemerného, respektíve normou predpísaného zaťaženia chemickými látkami aplikujeme ochranný náter a odolný tesniaci systém.

 

Do skupiny Leier prvkov pre inžinierske siete zaraďujeme skruže, kónusy, šachtové dná, betónové rúry, uličné vpuste, vodomerné šachty a doplnky.