Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Filigránové stropné panely

Filigránové stropné panely sú také železobetónové stropné panely, ktoré sa navrhujú, vyrábajú  a prispôsobujú k danému tvaru stavby. Filigránové stropné panely Leier sú 50 mm hrubé železobetónové stropné dosky, ktoré v sebe spájajú funkciu nosnej konštrukcie a strateného debnenia. Statický návrh sa tvorí vždy na konkrétnu zákazku, čím sa zaručí maximálna hospodárnosť vystuženia. Vlastnosti filigránového stropu sú zhodné s monolitickým stropom, realizácia je ale omnoho rýchlejšia a jednoduchšia. Nie je potrebné zhotovovať debnenie ako pri monolitickom strope. Spodný povrch panelov je hladký, povrchová úprava je veľmi jednoduchá a rýchla (stierkovanie).

Stropné panely LEIER sú spodným debniacim prvkom železobetónových stropov, v ktorých je už zabudovaná nosná a rozdeľovacia výstuž stropu.

Šírka panela je max. 2400 mm, dĺžka max. 8000 mm (na zákazku je možné vyrobiť panely dĺžky nad 8000 mm).

Možnosti výroby

  • Zväčšenie hrúbky panela (5-7cm)
  • Vyššia kvalita betónu
  • Oblúkové a šikmé hrany panela
  • Vytvorenie ozubu pre schodiskové rameno
  • Vynechanie otvoru pre elektro krabicu
  • Zabudovanie elekro krabice
  • Vynechanie otvoru
  • Zabudovanie Isokorb temorkoša
  • Výkres hornej výstuže
  • Doplnková výstuž výroba/dodanie

Kontakt

Ľudovít Turán

Produktový manažér Prefabrikáty,
tel.č.: 0911 717 286,
e-mail: ludovit.turan@leier.sk

Ing. Milan Fiala

Vedúci - predaj Prefabrikácia,
tel.č.: 0911 917 303,
e-mail: milan.fiala@leier.sk