Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

Každodenný zrýchlený životný štýl v nás vyvoláva potrebu fyzickej a duševnej rekreácie. Preto dnes popri veľkých welness centrách preferujeme i menšie plavecké bazény, jakuzzi a sauny pri bytových komplexoch alebo pri rodinných domoch, doplnené o altánky na oddych či záhradné grilovanie.


Mnohý z nás sa pri tvorbe záhrad a okolia domu stretnú s problémami pri výbere vhodných materiálov. Riešenie Vám ponúka Leier so širokou škálu produktov záhradnej architektúry.

Výber vhodnej dlažby a platní

Najdôležitejším faktorom pri výbere vhodnej dlažby je jej kvalita. Spoločnosť LEIER Baustoffe SK s.r.o. má k dispozícii širokú škálu dlažieb a platní v rôznych hrúbkach a odtieňoch. Okrem toho vám ponúkame dlažby a platne vo viacerých povrchových úpravách ako Natur, Antik, Curling, atď. Na zhotovenie pochôdznych plôch na terasách a chodníkoch sa zvyčajne používajú záhradné platne s hrúbkou 37 mm až 38 mm. Na plochy určené na prejazd osobných vozidiel s nízkou intenzitou dopravy je potrebné použiť dlažbu hrúbky minimálne 50 mm. Pre intenzívnu premávku osobných a nákladných vozidiel sa odporúča použiť dlažbu hrúbky minimálne 80 mm.

Doplnky

Neoddeliteľnou súčasťou záhradnej architektúry sú doplnky dotvárajúce priestor záhrady. Leier Baustoffe SK s.r.o. ponúka plotové prvky v rôznych povrchových úpravách, ako aj svahové prvky, kvetináče a ďaľšie prvky záhradnej architektúry.

Pre uľahčenie výberu vhodného materiálu máme k dispozícii vzorové ´produkty, ktoré nájdete v centrále našej spoločnosti alebo u našich obchodných partnerov.    

Realizácia

Pokládka platní

V závislosti od účelu využitia budúcej vydláždenej plochy je potrebné navrhnúť dostatočnú hrúbku podkladových vrstiev. Pri pokládke treba dodržať nasledovné body:

 • Neriskujte. Realizáciu zverte overenej firme s referenciami.
 • Pri pokládke dbajte na kvalitne pripravený podklad.
 • Zabezpečte odvod vody vyspádovaním vydláždeného povrchu do sklonu – priečny sklon 2 – 3 % a pozdĺžny sklon min. 0,5%.
 • Pokládka dlažby sa smie realizovať iba pri vhodnej teplote, t.j. +5 až +25 °C. Tieto medzné hodnoty sa musia dodržať počas celej doby realizácie, aj počas noci.

 

Pokládka platní na betónový podklad

Betónový podklad sa odporúča pri vytváraní terás, okrajov bazénov a viac zaťažovaných plôch. Na takýto podklad sa platne môžu ukladať rôznymi spôsobmi.

1. Cementovo-pieskové lôžko

 • Ukladanie sa môže realizovať iba na bezprašnom, vlhkom povrchu (ale nie na povrchu so stojatou vodou). Z tohto dôvodu je potrebné správne pripraviť betónový podklad.
 • Spodnú stranu betónových platní je nutné navlhčiť.
 • Na betónový podklad sa nasucho nanesie cca. 40 mm hrubá vrstva cementovo-pieskového lôžka.
 • Spojenie betónovej platne s podkladom sa dosiahne nanesením cementového mlieka, namiešaného v pomere 1:1, na zarovnané cementovo-pieskové lôžko.
 • Na takto pripravené lôžko sa môžu ukladať betónové dlaždice so škárami 4 – 6 mm. Osadenie jednotlivých platní do roviny skontrolujeme pomocou laty, zarovnanie dlažby sa vykonáva pomocou gumového kladiva.

2. Flexibilné lepidlo – bodovo nanášané

 • Ukladanie sa môže realizovať iba na bezprašnom, vlhkom povrchu (ale nie na povrchu so stojatou vodou). Z tohto dôvodu je potrebné správne pripraviť betónový podklad.
 • Spodnú stranu betónových platní je nutné navlhčiť.
 • Na betónový podklad sa pod každú platňu nanesie bodovo v 5 miestach lepiaca zmes v hrúbke cca. 20 mm.
 • Na takto pripravené lôžko sa môžu ukladať betónové platne so škárami 4 – 6 mm. Osadenie jednotlivých platní do roviny skontrolujeme pomocou laty, zarovnanie dlažby sa vykonáva pomocou gumového kladiva.

3. Lôžko z drveného kameniva

 • Pred pokladaním nie je potrebná predpríprava podkladu ani ukladaných platní.
 • Pri použití lôžka z drveného kameniva je nutné vyriešiť upevnenie krajných dlaždíc vydláždenej plochy. Na tento účel sa odporúčajú parkové obrubníky alebo lišty z hliníkových profilov. V obidvoch prípadoch je potrebné vyriešiť odvod vlhkosti, ktorá sa dostala do podkladového lôžka.
 • Na betónový podklad sa nasucho nanesie asi 40 mm hrubá vrstva drveného kameniva frakcie 2 – 5 mm, slúžiaca ako podkladové lôžko platní.
 • Na takto pripravené lôžko sa môžu ukladať betónové platne so škárami 4 – 6 mm. Osadenie jednotlivých platní do roviny skontrolujeme pomocou laty, zarovnanie dlažby sa vykonáva pomocou gumového kladiva.

 

Kamenný alebo štrkopieskový podklad

Menej zaťažované dláždené povrchy je možné založiť na zhutnený kamenný alebo štrkopieskový podklad. Na takýto podklad je vhodné aplikovať lôžko z drveného kameniva.

1. Lôžko z drveného kameniva

 • Pred vydláždením je potrebné dôkladne zhutniť kamenný alebo štrkopieskový podklad.
 • Pri použití lôžka z drveného kameniva je nutné vyriešiť upevnenie krajných platní vydláždenej plochy. Na tento účel sa odporúčajú parkové obrubníky alebo lišty z hliníkových profilov. V oboch prípadoch je potrebné vyriešiť odvod vlhkosti ktorá sa dostala do podkladového lôžka.
 • Na kamenný alebo štrkopieskový podklad sa nasucho nanesie asi 40 mm hrubá vrstva drveného kameniva frakcie 2-5 mm slúžiaca ako podkladové lôžko platní.
 • Na takto pripravené lôžko sa môžu ukladať betónové platne so škárami 4 – 6 mm. Osadenie jednotlivých platní do roviny skontrolujeme pomocou laty, zarovnanie dlažby prevedieme pomocou gumového kladiva.

 

Škárovanie

Spôsob škárovania vydláždenej plochy je závislý od použitých druhov dlaždíc a od druhu podkladového lôžka. V prípade cementovo-pieskového lôžka alebo v prípade bodového lepenia dlaždíc pomocou flexibilného lepidla sa odporúča mokré škárovanie. Ak sa dlažba ukladá do štrkového lôžka, používa sa suché škárovanie.

Mokré škárovanie

Mokré škárovanie môže realizovať iba skúsený odborník. Škárovanie sa vykoná pomocou tekutej škárovacej hmoty v závislosti od typu dlažby. Škárovanie sa nevykonáva ihneď po vydláždení, v závislosti od spôsobu ukladania je potrebné dodržať technologický prestoj:

 • pri cementovo-pieskovom podklade 2 až 3 týždne po vydláždení
 • pri bodovom lepení flexibilným lepidlom po 2 až 3 dňoch odo dňa ukladania dlažby

 Aplikácia tekutej škárovacej hmoty

 • Mokré škárovanie sa odporúča na hladké, štruktúrované alebo brokované platne so suchým povrchom. V daždi a počas vysokých horúčav sa nesmie vykonávať škárovanie.
 • Podľa pokynov výrobcu pripravenú škárovaciu hmotu je potrebné vliať do škáry medzi dlaždicami. Prípadné znečistenie povrchu dlažby môžeme eliminovať použitím vhodnej injektážnej techniky.
 • Asi po 30 minútach je potrebné pomocou lyžice odstrániť nadbytočnú škárovaciu hmotu z povrchu dlaždíc.
 • Správny profil škáry dosiahneme jeho pretretím špongiou navlhčenou v čistej vode. Vtedy sa odstráni aj škárovacia hmota z povrchu dlaždíc vedľa škár.
 • Prvé čistenie povrchu sa môže vykonávať až po 24 hodinách. Zjednodušeniu čistenia napomáha impregnácia povrchu vhodným prípravkom.

 

Suché škárovanie

Suché škárovanie sa môže realizovať pomocou škárovacieho piesku dodávaného firmou Leier, prípadne sa daný piesok môže zmiešať so škárovacou prísadou na báze umelej živice. V prípade použitia škárovacej prísady do piesku je potrebná šírka škáry min. 6 mm.

 • Suché škárovanie sa používa u dlaždíc uložených do štrkového lôžka pre akékoľvek dlaždice, prípadne pre dlaždice s vymývaným suchým povrchom. V daždi a počas vysokých horúčav sa nesmie vykonávať škárovanie.
 • Na jedno 25 kg balenie škárovacieho piesku je potrebná 1 plechovka škárovacej prísady, danú zmes je potrebné dôkladne zmiešať. Takto namiešaná škárovacia hmota má výdatnosť na 20 m2 vydláždenej plochy pri hrúbke škár 6 mm.
 • Namiešanú škárovaciu hmotu aplikujeme do škáry pomocou škárovacej lyžice. Dokonalé vyplnenie škár dosiahneme pomocou škárovacej špachtle.
 • Po vyplnení škár nadbytočnú škárovaciu hmotu odstránime pozametaním.
 • Po vyčistení povrchu sa škárový profil upraví pomocou škárovacej špachtle.
 • Čerstvo vyškárovaný povrch sa 2 dni nesmie zaťažovať a musí sa ochrániť proti poveternostným vplyvom.
 • Po 2 dňoch sa zvyšná škárovacia hmota z povrchu zmetie. Neskoršiemu čisteniu povrchu dlažby napomáha aplikácia impregnačného prípravku pre dlažby od firmy Leier.

 

Vydláždenie plochy

Pokládka dlažieb je jednoduchou záležitosťou, avšak i napriek tomu odporúčame zveriť realizáciu overenej firme s referenciami.

Pri malom zaťažení spevnených plôch postačuje dobre zhutnené kamenivo, alebo drvený kameň, na ktoré príde ďalšia vrstva drveného kameniva malou frakciou.

 • Pred dláždením je potrebné zhutniť spodnú nosnú vrstvu na celkovou hrúbkou 20-25 cm.
 • Na kamenný alebo štrkopieskový podklad sa nasucho nanesie cca. 40 mm hrubá vrstva drveného kameniva frakcie 2-5 mm slúžiaca ako podkladové lôžko dlaždíc.
 • Na takto pripravené lôžko sa môžu ukladať betónové dlaždice so škárami 4 – 6 mm. Škáry treba vyplniť pieskom a plocha je okamžite zaťažiteľná.