Vzorové záhrady

Kópháza

Kópháza

V Kopházi bola otvorená vzorová záhrada spoločnosti Leier s rozlohou 2000 m2.

Jánosháza

Jánosháza

Prvá vzorová záhrada spoločnosti Leier sa nachádza v Jánosházi v Maďarsku, na ploche viac ako 5000 m2. Je tam vystavený celý výrobný sortiment produktov pre realizáciu spevnených plôch. Tešíme sa na návštevu odbornej aj laickej verejnosti.