Stropné konštrukcie

Stropné konštrukcie

Montovaný betónový stropný systém

Leier montovaný strop sa skladá z nosníkov a vložiek uložených na nosníky, priestor medzi susednými vložkami sa v jednom slede vyplní betónom. V závislosti od zaťaženia (rozponu) ponúka montovaný strop rôzne hrúbky a pevnosti stropnej konštrukcie.

Ďalej

Filigránové stropné panely

Filigránové stropné panely sú také železobetónové stropné panely, ktoré sa navrhujú, vyrábajú  a prispôsobujú k danému tvaru stavby. Filigránové stropné panely Leier sú 50 mm hrubé železobetónové stropné dosky, ktoré v sebe spájajú funkciu nosnej konštrukcie a strateného debnenia. Statický návrh sa tvorí vždy na konkrétnu zákazku, čím sa zaručí maximálna hospodárnosť vystuženia. Vlastnosti filigránového stropu sú zhodné s monolitickým stropom, realizácia je ale omnoho rýchlejšia a jednoduchšia. Nie je potrebné zhotovovať debnenie ako pri monolitickom strope. Spodný povrch panelov je hladký, povrchová úprava je veľmi jednoduchá a rýchla (stierkovanie).

Ďalej

Predpäté dutinové panely Leier (LHD)

Stropné panely LHD sa vyrábajú najmodernejšou technológiou vo výrobnom závode Jánossomorja. Realizácia stropu pomocou dutinových panelov je úsporná a finančné nenáročná. Panely sú vhodné pre použitie v priemyselnej i bytovej výstavbe, pre obchodné, administratívne priestory, športové haly a iné. Vyrábajú sa v hrúbkach 160, 200, 265, 320, 400, 450 a 500 mm. Montáž dutinových panelov je veľmi jednoduchá a rýchla.

Ďalej

Produktoví manažéri

  Turán Ľudovít
Turán Ľudovít +421(0)911 717 286 ludovit.turan##kukac##leier.sk