Prefabrikované schody

Prefabrikované schody

BETÓN

Špeciálne kvalitný betón pre vašu špeciálne kvalitnú prácu. 
Ďalej

Schodiskové rameno priame

Povrch spodnej strany schodov je rovný, skoro nepórovitý betón, ktorý vyžaduje len minimálnu dodatočnú povrchovú úpravu. Nástupnice, podstupnice aj viditeľný bok ramena je možné povrchovo upravovať ihneď.

 Veľkou výhodou prefabrikovaných schodov je, že sú po osadení na svoje miesto na stavbe ihneď použiteľné a zaťažiteľné, bez potreby dodatočného podopretia. Sú presné, ich montáž je jednoduchá, odpadá potreba šalovacích a armovacích prác, čo výrazne prispieva k urýchleniu realizácie stavby.

Ďalej

Schodiskové ramená krivočiare

Používa sa v rodinných domoch, radových domoch a v menších bytových domoch. Vyrába sa s 90 stupňovým zatočením v tvare „L“ alebo 180 stupňovým zatočením v tvare „U“. Pri monolitickom schodisku vytvorenie presnej geometrie a kvalitného hladkého povrchu spôsobuje problémy aj skúseným odborníkom a je časovo dosť náročné. Z estetického hľadiska vo väčšine prípadov monolitické schodisko nespĺňa očakávania projektanta ani investora. Aj preto sú prefabrikované schodiskové systémy Leier ideálnym riešením. Sú presné, kvalitné a pripravené na rýchle zabudovanie.

Ďalej

Produktoví manažéri

  Turán Ľudovít
Turán Ľudovít +421(0)911 717 286 ludovit.turan##kukac##leier.sk