Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Inžinierske siete

Prvky inžinierskych sietí Leier umožňujú zmodernizovať a zrýchliť výstavbu inžinierskych sietí. Sú vhodné na výstavbu beztlakovej kanalizácie, na odvádzanie dažďovej, splaškovej a priemyselnej odpadovej vody, ktorej chemické zloženie nepoškodzuje betónové potrubie a gumové tesnenie potrubia. V prípade prekročenia priemerného, respektíve normou predpísaného zaťaženia chemickými látkami aplikujeme ochranný náter a odolný tesniaci systém.

 

Do skupiny Leier prvkov pre inžinierske siete zaraďujeme skruže, kónusy, šachtové dná, betónové rúry, uličné vpuste, vodomerné šachty a doplnky.

Produktoví manažéri

 Ákos Mészáros
Ákos Mészáros +421(0)911 917 303 akos.meszaros##kukac##leier.sk

Súvisiace dokumenty

Predajcovia