Komínové systémy

Komínové systémy

SPÔSOB VÝBERU SPRÁVNÉHO KOMÍNA

Čo musí spĺňať moderný komín?

Vývoj vykurovacej techniky, ktorý prebiehal v poslednom desaťročí, ako aj s tým súvisiace snahy o znižovanie energetickej náročnosti, výrazne zmenili požiadavky kladené na komínové systémy.  Energiu paliva vieme v stále väčšej miere využiť na vykurovanie, vďaka čomu sa vo výraznej miere znížili  množstvo a teplota spalín. Pri komínoch je dôležitá ich odolnosť voči kondenzátu zo spalín, ktorý je v mnohých prípadoch agresívna kyselina. Keramické vložky používané v komínovej technike už desaťročia dokazujú svoju odolnosť voči  týmto agresívnym látkam.  Viacvrstvové, izolované komínové systémy s keramickými vložkami ponúkajú najlepšie dlhodobé riešenie.

Ďalej

Výhody komínových systémov Leier

Kompletné systémy

Komínové systémy Leier spĺňajú požiadavky slovenských predpisov ohľadom komínovej techniky.

Ďalej

Komíny s keramickými vložkami – prečo je to najlepšie riešenie ?

Produktová škála komínových systémov Leier je postavená na našom presvedčení v najlepšie technické riešenie – keramické vložky.

Ďalej

Výber komína

Turbo plynové kotle

Vhodné systémy: Turbo, Multikeram LAS

Ďalej

Služby

Produktoví manažéri

 Morovik Eššek Enikő
Morovik Eššek Enikő +421(0)910 917 285 eniko.morovik.essek##kukac##leier.sk

Predajcovia