Komínové systémy

Komínové systémy
SPÔSOB VÝBERU SPRÁVNÉHO KOMÍNA

SPÔSOB VÝBERU SPRÁVNÉHO KOMÍNA

Čo musí spĺňať moderný komín?

Vývoj vykurovacej techniky, ktorý prebiehal v poslednom desaťročí, ako aj s tým súvisiace snahy o znižovanie energetickej náročnosti, výrazne zmenili požiadavky kladené na komínové systémy.  Energiu paliva vieme v stále väčšej miere využiť na vykurovanie, vďaka čomu sa vo výraznej miere znížili  množstvo a teplota spalín. Pri komínoch je dôležitá ich odolnosť voči kondenzátu zo spalín, ktorý je v mnohých prípadoch agresívna kyselina. Keramické vložky používané v komínovej technike už desaťročia dokazujú svoju odolnosť voči  týmto agresívnym látkam.  Viacvrstvové, izolované komínové systémy s keramickými vložkami ponúkajú najlepšie dlhodobé riešenie.

Výhody komínových systémov Leier

Výhody komínových systémov Leier

Kompletné systémy

Komínové systémy Leier spĺňajú požiadavky slovenských predpisov ohľadom komínovej techniky.

Komíny s keramickými vložkami – prečo je to najlepšie riešenie ?

Komíny s keramickými vložkami – prečo je to najlepšie riešenie ?

Produktová škála komínových systémov Leier je postavená na našom presvedčení v najlepšie technické riešenie – keramické vložky.

Výber komína

Výber komína

Turbo plynové kotle

Vhodné systémy: Turbo, Multikeram LAS

SMART komínový systém

SMART komínový systém

 

Našou novinkou je úplne izolovaný komínový systém SMART, ktorý je najmenší na trhu. Je ideálny pre použitie v rodinných domoch aj s menšou plochou. Z pôdorysnej plochy zaberá len 0,1 m². (Smart 16)

Služby

Produktoví manažéri

Predajcovia