Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Inžinierske siete

Spoločnosť Leier sa v posledných rokoch stala úspešným dodávateľom firmám, realizujúcím výstavbu kanalizácií a ciest. Z tohto dôvodu sme pre zjednodušenie práce našich zákazníkov pripravili program na prepočet šachtových dielcov.

Výpočet šachotvých dielcov

Spoločnosť Leier sa v posledných rokoch stala úspešným dodávateľom firmám, realizujúcím výstavbu kanalizácií a ciest. Z tohto dôvodu sme pre zjednodušenie práce našich zákazníkov pripravili program na prepočet šachtových dielcov.

Pomocou uvedeného programu je možné sa ľahko dopracovať k skladbe šácht. Stačí zadať len zopár údajov a program Vám automaticky vypočíta potrebu daných dielcov na dosiahnutie požadovanej výšky. V databáze programu sú vopred zadefinované šachty s rôznymi výškami. Pomocou týchto výpočtov rýchlo zosumarizujeme celé úseky, váhu jednotlivých šácht, alebo váhu dielcov na dané úseky. Program umožňuje vystaviť priamo objednávku s navrhnutým šachtovým dnom. Počas prípravy programu sme dbali na to, aby sme vytvorili kompaktné riešenie pre zákazníkov, realizátorov a architektov, na báze ľahko ovládateľnej platformy. Softvér obsahuje všetky inžinierske prvky z výrobných závodov firmy Leier. Pomocou programu ušetríme čas a jednoducho vytvoríme podklady na poskladanie šachty v teréne.

Našim cieľom uspokojiť našich zákazníkov a vyhovieť stále sa meniacim tendrom na trhu. Okrem šácht, rúr, vpustí neustále rozširujeme naše portfólio produktov o ďalšie výrobky, ako sú prečerpávacie šachty, zberné nádrže, vodomerné šachty alebo spúšťané šachty (s vnútorným priemerom 1,6 - 2 - 2,4 m). Na ochranu životného prostredia máme v ponuke odlučovače ropných látok, odlučovače tukov, domáce čističky odpadových vôd a pod.

 

Lajos Horváth, MSc. 
Produktový manažér pre inžinierske siete