Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

Hlukové absorbéry a nástupištné hrany Durisol

Novinky Durisol pre efektívny spôsob odhlučnenia tratí a nástupištných plôch

Štiepko-cementový stavebný systém Durisol predstavuje účinný systém riešenia ochrany pred hlukom v okolí ciest a železničných tratí. Najnovšie stavebné prvky Durisol však utlmia hluk aj v miestach, kde nemožno použiť klasické stenové panely.

Stavebný systém Durisol predstavuje ekologické a rokmi preverené stavebno-technologické riešenie protihlukových bariér a absorbérov, ktoré sa úspešne využíva aj v oblasti železničnej dopravy. Účinnosť systému je zabezpečená kombináciou špecifického materiálového vyhotovenia a efektívneho spôsobu realizácie výstavby. Durisolové tvarovky sa vyrábajú ako ekologický produkt, ktorého základnou surovinou je drevná štiepka spevnená a zušľachtená mineralizačnými komponentami. Jednotlivo zlisované prvky možno stavebnicovým systémom spájať do presných celkov, ktoré vykazujú vynikajúce hlukovo-izolačné vlastnosti. Materiál tiež dobre odoláva poveternostným vplyvom, je mrazuvzdorný, požiaruvzdorný a nepoškodzuje ho dokonca ani posypová soľ. Najnovšie sa sortiment Durisolu rozširuje o novinky určené špeciálne na odhlučnenie železničných tratí a perónov, čím prispieva k celkovému skvalitneniu dopravy, zvýšeniu pohodlia obyvateľov v okolí ako i cestujúcich.

Systém hlukových absorbérov pre koľajové trate Leier Durisol

Protihlukové steny v mnohých prípadoch pomáhajú podstatne znižovať zaťaženie obyvateľov hlukom z dopravy, avšak toto riešenie nie je vždy  možné použiť na dosiahnutie maximálneho úspechu. Systém hlukových absorbérov pre koľajové trate Leier Durisol je novinkou, ktorá ponúka riešenie aj pre tie úseky koľajovej dopravy, kde výstavbe protihlukových stien zabraňuje potreba plynulého prechodu cez viacero koľajníc vedľa seba alebo nutnosť zachovania voľného výhľadu. Systém pozostáva zo štiepkocementových dielcov Durisol a ich vyhotovenie sa riadi podľa príslušného tvaru koľají, či sa už jedná o novú výstavbu alebo o rozširovanie existujúcich koľajových pásov. Tvorí ho 5 typov absorbérov, ktoré sa umiestňujú medzi koľaje a vedľa nich, pričom takáto kombinácia podstatne redukuje hluk z koľajovej dopravy. Na základe meraní akreditovaného laboratória dosahuje kompaktný systém dielcov v prípade normovaného spektra zvuku v koľajovej doprave pohltivosť až 18 dB. Systém je možné použiť pri všetkých druhoch koľajovej dopravy, nezávisle od rozchodu koľají a prevádzky vozidiel, ako pri nových investíciách, tak aj v súvislosti s údržbovými alebo modernizačnými prácami

Zvukovopohltivé nástupištné hrany Leier LDP 55 – s pohltivým absorbérom Durisol

Pre nástupištia koľajovej dopravy boli za účelom redukcie zaťaženia hlukom vyvinuté nástupištné hrany Leier Durisol s typovým označením LDP 55. Tieto dielce spevňujú nielen čelné plochy nástupíšť, ale vďaka integrovaným dielcom aj vynikajúco pohlcujú hluk.

Konštrukcia dielcov nástupištných hrán typu LDP 55 bola vypracovaná na základe príslušných smerníc Európskej únie. Dielce slúžia na výstavbu nástupíšť, ktoré majú výšku 55 cm od temena koľajnice. Zabudovanie dielcov LDP 55 zjednodušuje systém „pero a drážka“, ktorý umožňuje rýchlu realizáciu stavby a dodáva potrebnú stabilitu. Zároveň tvorí opornú hranu pre dlažbu nástupišťa.

Výhody systému koľajových absorbérov a nástupištných hrán Leier Durisol

• vynikajúce zvukovopohltivé vlastnosti

• absorpcia hluku prechádzajúcej koľajovej dopravy

•redukcia zaťaženia hlukom spôsobeným trením kolies o koľajnice alebo pohybom neupevnených súčastí

• redukcia zaťaženia hlukom spôsobeným vibrovaním koľajových podvalov resp. upevňovacích elementov koľajníc

• možnosť doplnenia existujúcich koľajových systémov spôsobom šetrným k životnému prostrediu

• systém zhotovovaný za precíznych výrobných podmienok s priebežnou kontrolou

• rozmerová presnosť

• možnosť prispôsobenia systému konkrétnemu vyhotoveniu koľajísk

• jednoduchá manipulácia a rýchle osadenie

• technológia a štiepkocementový materiál, ktorý je šetrný k životnému prostrediu

• jednoduchá údržba, čistenie a opravy, vymeniteľnosť dielcov

• zabezpečené odvádzanie vody

• systém má CE-certifikát