Durisol Protihlukové steny

Stiahnúť ako PDF Tlač stránky E-mail

  • znižovanie hluku • ochrana zdravia • prírodný materiál späť v prírode

Protihlukové tvarovky

Jedným z vhodných riešení na realizáciu protihlukových stien je použitie štiepkocementových tvaroviek a absorbérov. Rôzne typy tvaroviek umožňujú zhotoviť protihlukové steny jednostranne a obojstranne pohltivé – záleží na umiestnení od komunikácie a potreby zníženia hluku. Štiepkocementové tvarovky s vysokým stupňom zvukovej pohltivosti sa využívajú už vyše 30 rokov. K výhodám protihlukových stien patrí aj odolnosť voči poveternostným vplyvom, požiarna odolnosť, mrazuvzdornosť a odolnosť proti posypovej soli.Technika osádzania jednotlivých panelov je jednoduchá, čo sa využíva najmä pri montáži protihlukových panelov popri diaľniciach a železniciach. Steny z protihlukových tvaroviek možno postaviť aj na mieste realizácie. Tento spôsob realizácie sa využíva najmä pri budovaní protihlukových opatrení a oplotení okolo obytných domov, priemyselných podnikov ako aj od susediacich objektov. Postavenie plotu, ktorý má dobré zvukovoizolačné vlastnosti zároveň slúži ako spoľahlivá ochrana majetku.


Výhody:

Vysoké technické parametre štiepkocementových tvaroviek a variabilné možnosti optického a farebného usporiadania sú rozhodujúce pre výber protihlukových stien a umožňujú tvorivo realizovať aj tie najnáročnejšie projekty. Jednotlivé úseky sa realizujú panelmi rôznych rozmerov. Protihlukové steny z durisolu dosahujú zvukovú nepriezvučnost DLR /dB/ v triede B3 a vzhľadom na vysoké absorpčné parametre DL? /dB/ sú zaradené do kategórie A4.Štiepkocementové tvarovky nestrácajú svoje technické parametre a aj protihlukové steny postavené pred vyše 30 rokmi si zachovávajú svoje absorpčné vlastnosti.

Prospekt.

Predajcovia