Betónové murovacie tvarovky

Betónové murovacie tvarovky
Betónová murovacia tvarovka

Betónová murovacia tvarovka

Používa sa najmä pri stavbe pivníc ako nosná alebo vyplňová stena, pri stavbe garáží, rekreačných, poľnohospodárskych, priemyselných a dopravných objektov.

Betónová priečkovka

Betónová priečkovka

Používa sa ako deliaca nonosná stena pri stavbe pivníc, garáží, rekreačných, poľnohospodárskych, priemyslených a iných objektov. Môže byť použitá aj ako obmurovka rôznych druhov izolácií a pri výstavbe oporných stien.

Debniace tvárnice

Debniace tvárnice

Všestranne použiteľné debniace tvárnice. Ich dodatočným vybetónovaním sa zhotoví monolitická betónová alebo železobetóvá stena, respektíve piliér, bez nutnosti použitia debnenia!

Pivničná murovacia tvarovka

Pivničná murovacia tvarovka

Používa sa pri nosných stenách, na ktoré nie sú kladené tepelnoizolačné požiadavky. Z prvkov sa môžu vybudovať samostatne stojace stenové konštrukcie s max. výškou 3 m. Pri výstavbe bytových objektov sa tvorovky používajú len ak sa stena dostatočne zaizoluje tepelnou izoláciou.

Pivničná murovacia tvarovka UNI

Pivničná murovacia tvarovka UNI

Univerzálna pivničná murovacia tvarovka je vhodná na murovanie stien hrúbky 30 a 38 cm. Pri bytovej výstavbe je jej použitie možné len s dostatočnou tepelnou izoláciou.

Betónové murovacie prvky