Meno
Szervezeti egység

További információk

Leier Kaiserstein výrobky s prémiovou kvalitou:

 • Každý jeden produkt je ručne kontrolovaný.
 • Spoločnosť Leier ponúka svojim zákazníkom dlažby so systémom N+F v rôznych farebných, tvarových, rozmerových a povrchových prevedeniach. Označenie CE je dokladom o splnení všetkých predpísaných parametrov a EU noriem.
 • Exkluzívne produkty.
 • Farebná stálosť vydláždených plôch. Povrch odolávajúci aj náročným prevádzkam.
 • Rozmerovo presné.
 • Hydrofobizované, resp. vodu odpudzujúce betónové produkty nasávajú vlhkosť len minimálne, čím sa už priamo v procese výroby predchádza vzniku výkvetov.
 • Všetky naše produkty s opracovanou nástupnou plochou majú jedno spoločné: sú nešmykľavé aj pri mokrom  povrchu.
 • Odolnosť voči mrazu a posypovej soli.
 • Produkty sú povrchovo upravované technológiou KAISER-clean. Ručne preberané tvarovky odolávajú UV žiareniu, machom, riasam, bazénovým čistiacim prostriedkom, farbivám nachádzajúcim sa v listoch a v tráve. Látky, ako tuky, oleje a červené víno sa nedostanú do štruktúry dlažby a ich povrch zostane bez škvŕn.
 • Odolnosť voči všetkým bežne používaným bazénovým chemikáliám.
 • Po pokládke je povrch okamžite zaťažiteľný.
 • V prípade rozobratia dláždeného povrchu je možné dlažbu bez poškodenia  dostať do pôvodného stavu.
 • Čistenie je jednoduché, odporúča sa ho vykonať mierne zásaditou vodou na jar a koncom jesene.

Inovácia:

Častým javom pri realizácii dláždených plôch vo svahu je posun jednotlivých tvaroviek po lôžku počas vibrovania hotovej plochy, hlavne v spodnej časti svahu. Pri dlažbách so systémom N+F je uvedený jav neznámy pojem. Praktickosť dlažieb so systémom N+F ide ruka v ruke s ich estetikou. Nakoľko výstupky na bokoch dlažobných kociek končia cca. 7-8 mm od hornej hrany dlažby, vytvárajú vlnolam, ktorý zabraňuje vymývaniu škárovacieho piesku pri čistení dlažby vysokotlakovým vodným čističom. Otázka trvanlivosti a zachovania hodnoty je dôležitá nielen pri stavbe domov, ale aj dekoratívnych a funkčných spevnených plôch. Kvalitnou dlažbou je možné zhotoviť plochy, ktoré aj po dlhej dobe vyhovujú požiadavkám investora.

Spoločnosť Leier ponúka dlažby, ktoré svojim systémom N+F spĺňajú požiadavky na mechanickú odolnosť, ale aj na estetické stvárnenie povrchov. Trvanlivosť a zachovanie vzhľadu spevnených plôch sa zabezpečí použitím kvalitných a profesionálnych materiálov. Preto spoločnosť Leier pracuje na vývoji nových produktov. Jedným z výsledkov je dlažba so systémom N+F . Cieľom inovatívneho hrebeňovitého prevedenia bokov dlažieb je možnosť zhotovenia priamych, čistých línii vydláždených plôch, vysoké spolupôsobenie jednotlivých tvaroviek zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť dlažby.

Systém N+F pozostáva z výstupkov, ktoré sa nachádzajú na bokoch dlažobných tvaroviek. Výstupky tvoria tzv. zámok, ktorý zabezpečuje odolnosť dlažby proti posunu. Od vrchu smerom k spodnej časti sa postupne rozširujú a tým zmenšujú priestor pre škárovací piesok, ktorý po postupnom zanášaní vyplní celý priestor. Výhodou daného systému je, že zvyšuje polohovú stabilitu osadených tvaroviek proti pôsobiacim vodorovným silám vytváraným pri rozbehu, spomaľovaní a zmene smeru jazdy vozidiel. Uvedené vodorovné sily okrem tlaku vytvárajú aj ťahové sily. Hrebeňovité prevedenie na bokoch dlažobných tvaroviek prenáša na susediace dlažby sily podobne, ako je to pri priemyselných dlažbách.

 

Plus:

Vodomerné šachty Leier sú určené pre podzemné vodovodné potrubia a slúžia na osadenie vodomeru a príslušných armatúr na domovú prípojku. Vstup do šachty sa rieši cez otvor vybavený poklopom. V závislosti na zaťažení sa osadí ťažký liatinový poklop pri šachtách so zaťažením stropu do 250 kN a ľahký kovový, alebo plastový poklop, pri šachtách mimo vozoviek. Šachta je vybavená prestupmi pre vodovodné potrubie, ako voliteľné príslušenstvo ponúkame i šachtový rebrík.

Prvky káblových žľabov slúžia na prevádzkovo bezpečné zhotovenie moderných, podzemných káblových sieti s prípojkami, uzlami a križovaniami. Tieto prvky káblových žľabov sú vhodne tak pri budovaní podzemných kanálových systémov pre účely prenosu správ a signálov s nízkonapäťovým vedením, ako i na vysokonapäťové prepojenia (maximálne do 1 kV), a to v rámci obytných zón i mimo nich. Systém umožňuje osadenie vedenia nízkeho a vysokého napätia v jednom žľabe, a to pomocou  na tento účel vyrábaného rozdeľovacieho prvku v kanálovej vetve.

 

Prvky

Hlavný prvok  tvorí  káblový žľab. Tieto žľaby sú vyrábané v štyroch priamych a v dvoch zošikmených- zalomených typoch.

 

Rozmery prvkov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 35 Žľabový dielec bez vyľahčenia 750 450 250 50,0 73,0
LCSK 36 Žľabový dielec vyľahčený, delený 1/4 - 3/4 750 450 250 50,0 61,0
LCSK 37 Žľabový dielec vyľahčený, delený 1/3 - 2/3 750 450 250 50,0 61,0
LCSK 38 Žľabový dielec s rozdeľovacou priečkou 750 450 250 50,0 83,0

Rozmery prvkov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 35 Zošikmené pravé 370 450 250 50,0 27,5
LCSK 35 Zošikmené ľavé 370 450 250 50,0 27,5

Rozdeľovacie prvky

Slúži na rozdelenie vnútorného priestoru vyľahčeného žľabového prvku. Pomocou rozdeľovacích prvkov je možné zabezpečiť oddelené osadenie rôznych vedení. Prvok sa upevňuje do drážok na spodku vyľahčeného prvku.

Rozmery prvkov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 36 rozdeľovací prvok 750 35 220 35,0 11,5
LCSK 36 rozdeľovači prvok k zalomeným typom 370 35 180 35,0 7,9

Kvôli upevneniu deliacich priečok používame žľabovky s vyľahčením.

Železobetónové zákrytové dosky:

Slúžia na prekrytie žľabov. Ozuby na okraji dosky zabraňujú jej posunutiu po osadení na žľab. Ich trieda zaťaženosti ja A15 – pochôdzne.

Rozmery prvkov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

typdĺžka (mm)šírka (mm)výška (mm)hrúbka steny (mm)váha (kg)
LCSK 35 zákrytová doska 500 450 50 55,0 23,0
LCSK 35 zákrytová doska 370 450 50 55,0 13,0
LCSK 36 zákrytová doska 370 450 50 55,0 13,0

 

Lapač kalu slúži na usádzanie kalu a pevných nečistôt.  V prípade väčšieho množstva kalov je teda vhodné pred odlučovač osadiť usadzovač kalov. Prvky sú vyrábané vo veľkostiach 3,1 až 7,3 m3.

OznačeniePrípojkaObjem kaliska
(m3)
Priemer šachty
(cm)
Výška šachty
(cm)
Hmotnosť
(kg)
LIF 200/175 110 4,1 200 175 7720
LIF 200/230 125 5,6 200 230 8720

 

Šachtové dná LEIER sú určené pre gravitačné zaťaženie (bez pretlaku). Sú použiteľné ako podzemné čistiace šachty, vhodné sú na výstavbu takých kanalizačných sietí, pri ktorých prepravovaná znečistená voda, dažďová či spodná voda svojím chemickým zložením nepoškodzuje materiál betónových prvkov, ani nepôsobí agresívne na spoj prvkov.  Šachtové dná na maltový spoj sa vyrábajú s vnútornými priemermi 800 a 1000 mm (AFE-L). Vyhotovenie s gumovým tesnením dodávame len s priemerom 1000 mm. Je možné zabudovať vložky pre Hladké potrubia, Korugované a Hobas, čím sa dosiahne maximálne tesnenie.

Šachtové dná AFE 100/130 a 150/150 umožňujú pripájanie rúr priemerom DN50, DN 80, DN 100.  

Šachtová dná sa vyrábajú v prevedení s kinetou alebo bez kinety. Štandardné šachtové dná sa zhotovujú s 200, 300 a 400 mm priemermi kinety. Vytvorenie kinety sa riadi podľa úplnej prietokovej výšky prierezu.

NázovVnútorný priemer
(mm)
Hrúbka steny
(mm)
Výška
(mm)
kg/ks
AFE 80/50 L KN 800 120 500 550
AFE 80/75 L KN 800 120 750 770
AFE 80/100 L KN 800 120 1000 990
AFE 100/50 L KN 1000 150 500 950
AFE 100/75 L KN 1000 150 750 1260
AFE 100/100 L KN 1000 150 1000 1550
AFE 100/130 L KN 1000 200 1300 3870
AFE 150/150 L KN 1500 x 1500 150 1500 4500
AFE 80/50 L K 800 120 500 735
AFE 80/75 L K 800 120 750 920
AFE 80/100 L K 800 120 1000 1175
AFE 100/50 L K 1000 150 500 1180
AFE 100/75 L K 1000 150 750 1490
AFE 100/100 L K 1000 150 1000 1920
AFE 100/50 L/G KN 1000 150 500 1020
AFE 100/75 L/G KN 1000 150 750 1330
AFE 100/100 L/G KN 1000 150 1000 1620
AFE 100/130 L/G KN 1000 200 1300 3870
AFE 100/50 L/G K 1000 150 500 1250
AFE 100/75 L/G K 1000 150 750 1600
AFE 100/100 L/G K 1000 150 1000 1990

Zberné nádrže Leier slúžia na zachytenie gravitačnej bytovej a priemyselnej odpadovej vody. Sú vhodné na príležitostné i trvalé zhromažďovanie tekutín a na použitie za účelom prečerpávacej nádrže.
Železobetónové nádrže s vnútorným priemerom 160 a 200 cm, obsahujú šachtové dno, skruže a uzatváracie dielce. Manipulácia so zbernou nádržou je zabezpečená pomocou zdvíhacích ôk.

 

Nenahraditeľnou súčasťou bezpečnostných zariadení v cestnej doprave sú cestné smerové stĺpiky, pre ktorých upevnenie ponúkajú najlepšie technické riešenie základové pätky. Používanie základových pätiek je hospodárne a odporúča sa aj z hľadiska údržby.

 

Skruže na klasický spoj vyrábame v priemeroch 800 a 1000 mm,  alebo na gumové tesnenie priemeru 1000 mm. V závislosti od vyrábaného typu sa jednotlivé skruže líšia hrúbkami stien. Skruž priemeru 1000 mm sa vyrába v s hrúbkou stien 90 a 120 mm. Prvky priemeru 800 mm majú hrúbku steny 90 mm. Na požiadanie vieme zhotoviť skruže priemeru 1000 mm aj so stúpačkami. V našom portfóliu ponúkame i skruže s priemerom 2000 mm, ktoré sú vhodné na stavbu usadzovacích, vyrovnávacích a zberných šácht alebo ako stratené debnenie pre základové bloky (pätky).

 

NázovVnútorný priemer
 (mm)
Hrúbka steny
(mm)
Výška
(mm)
kg/ks*paletaks/paleta
AGY 80/25/9 L 800 90 250 150 červená 6
AGY 80/50/9 L 800 90 500 300 - -
AGY 80/75/9 L 800 90 750 450 - -
AGY 80/100/9 L 800 90 1000 600 - -
AGY 200/53/10 2000 100 530 740 - -
AGY 100/25/9 L 1000 90 250 190 červená 6
AGY 100/25/9 L+H 1000 90 250 190 červená 6
AGY 100/50/9 L 1000 90 500 380 - -
AGY 100/50/9 L+H 1000 90 500 380 - -
AGY 100/75/9 L 1000 90 750 570 - -
AGY 100/75/9 L+H 1000 90 750 575 - -
AGY 100/100/9 L 1000 90 1000 760 - -
AGY 100/100/9 L+H 1000 90 1000 765 - -
AGY 100/25/12 L/G 1000 120 250 280 - -
AGY 100/25/12 L/G+H 1000 120 250 280 - -
AGY 100/50/12 L/G 1000 120 500 525 - -
AGY 100/50/12 L/G+H 1000 120 500 525 - -
AGY 100/75/12 L/G 1000 120 750 775 - -
AGY 100/75/12 L/G+H 1000 120 750 780 - -
AGY 100/100/12 L/G 1000 120 1000 1030 - -
AGY 100/100/12 L/G+H 1000 120 1000 1035 - -

Oporná stena je pripojiteľná k potrubiam TA, priemerom DN30, DN40, DN50, DN60, DN80, rozmery dokážeme flexibilne prispôsobiť požiadavkám zákazníkov. Vytvorenie otvoru je optimalizované. Vodotesnosť zabezpečíme spojovacou maltou alebo penou. V hornej časti stien sú zabudované závity, pomocou ktorých vieme s dielcami manipulovať.

TypNA otvor (mm)Šírka (mm)Výška (mm)Hrúbka steny (mm)Kg/ks
TFE 30 L 300 1300 1000 140 340
TFE 40 L 400 1300 1000 140 324
TFE 50 L 500 1300 1200 140 430
TFE 60 L 600 1300 1200 140 392
TFE 80 L 800 1450 1450 140 476

Prvky inžinierskych sietí Leier umožňujú zmodernizovať a zrýchliť výstavbu inžinierskych sietí. Sú vhodné na výstavbu beztlakovej kanalizácie, na odvádzanie dažďovej, splaškovej a priemyselnej odpadovej vody, ktorej chemické zloženie nepoškodzuje betónové potrubie a gumové tesnenie potrubia. V prípade prekročenia priemerného, respektíve normou predpísaného zaťaženia chemickými látkami aplikujeme ochranný náter a odolný tesniaci systém.

 

Do skupiny Leier prvkov pre inžinierske siete zaraďujeme skruže, kónusy, šachtové dná, betónové rúry, uličné vpuste, vodomerné šachty a doplnky.

Atypické nádrže Leier vyrábame na základe zákazníckych objednávok, podľa odsúhlasených dokumentov. Vďaka moderným technológiám sme schopní vytvoriť nádrže rôzneho tvaru.

Hrúbka steny sa pohybuje od 180 do 400 mm, hrúbka dna od 100 do 400 mm. Vnútorný priestor je možné rozdeliť deliacimi stenami, počas výroby vieme vynechať otvory s maximálnym priemerom NA 500 mm. Možné je i následné vŕtanie a utesnenie spoju gumovým tesnením.

Pripojovací medzikus LEIER pre hrdlové betónové rúry s pätkou a bez pätky slúži na pripojenie kanalizačného potrubia ku kanalizačnej šachte. Obidve strany majú rovnaký tvar, tesnenie zabezpečuje gumové tesnenie.
Menovitá dĺžka je 0,60 m, priemery 30 - 80 cm.
Dĺžka túry: 600 mm

NázovVnútorný priemer (mm)Hrúbka steny (mm)Priemer päty (mm)kg/ks*
TO 30/60 L/I/CS 300 70 - 150
TO TA 40/60 L/I/CS 400 60 330 170
TO TA 50/60 L/I/CS 500 70 410 260
TO 60/60 L/I/CS 600 100 - 300
TO TA 80/60 L/I/CS 800 115 560 650
TO TA 100/60 L/I/CS 1000 145 680 1280

Slúžia na odvádzanie dažďovej vody zo spevnených plôch. Ich rozmerové a tvarové prevedenie umožňuje ich osadenie vedľa cestných obrubníkov a umiestnenie potrubia v rôznych smeroch. Tesnosť vpuste zabezpečuje tesniaca pena. Zaťažiteľnosť uličnej vpuste je 400 kN.


Dno uličnej vpuste

Vyrábajú sa v prevedení s jedným otvorom, ako koncové, alebo s dvoma oproti sebe umiestnenými otvormi ako prietokové. Na dno je možné vodotesne pripojiť hladké kanalizačné rúry s priemerom od 110 do 300 mm. Vnútorný priemer dna je 50cm, hrúbka steny 7cm, hrúbka dna 10 cm.

NázovVnútorný priemer (mm)Hrúbka steny (mm)Výška (mm)kg/ksks/paleta
V AFE 50/50 L /CSE 150/ 500 70 500 240 4
V AFE 50/50 L /CSE 200/ 500 70 500 240 4
V AFE 50/50 L /CSE 300/ 500 70 500 240 4
V AFE 50/50 L /CSE 2x150/ ATF 500 70 500 260 4
V AFE 50/50 L /CSE 2x200/ ATF 500 70 500 260 4
V AFE 50/50 L /CSE 2x300/ ATF 500 70 500 260 4

Skruže uličnej vpuste

Osádzajú sa na dno uličnej vpuste. Vyrábajú sa vo výškach 100, 250 a 500 mm, s vnútorným priemerom 500 mm a hrúbkou steny 70 mm.

NázovVnútorný priemer (mm)Hrúbka steny (mm)Výška (mm)kg/ks*paletaks/paleta
V AGY 50/10 L 500 70 100 30 červená 30
V AGY 50/25 L 500 70 250 75 červená 12
V AGY 50/50 L 500 70 500 150 červená 6

Zákrytová doska uličnej vpuste

Slúži na osadenie vtokovej mreže uličnej vpuste nezávisle od smeru pripojenia rúr. Vyrábame dva tipy dosiek: pod liatinovú mrežu V FE 50/5 L navrhujeme umiestniť dosku 480x480, pod  liatinovú mrežu V FE 50/10 navrhujeme umiestniť dosku 320x320.

NázovRozmer (mm)Vnútorný priemer (mm)Hrúbka steny (mm)Výška (mm)kg/ks*
V FE 50/5 L 640x640 500 70 50 26
V FE 50/10 L D 640x320 320 160 100 50

* Uvedené váhy sú orientačné s ± 5 % rozdielom.

 

Tradičná rúra na klasický spoj. Výhody: vytvorenie bezpečného potrubného dna uložením potrubia na vopred pripravený spevnený podklad. Rúry sú v prevedení na pero a drážku so spájaním na maltu alebo kanalizačnú penu. Menovitá dĺžka je 1,0 m, priemery 300 - 1000 mm. Ostatné špecifikácie nájdete v tabuľke.

NázovVnútorný priemer (mm)Priemer päty (mm)Hrúbka steny (mm)kg/kspaletaks/paleta
TA 30/100 Betónová rúra s pätkou 300 230 40 100 červená 9
TA 40/100 Betónová rúra s pätkou 400 320 45 180 červená 6
TA 50/100 Betónová rúra s pätkou 500 400 55 280 - -
TA 60/100 Betónová rúra s pätkou 600 450 60 390 - -
TA 80/100 Betónová rúra s pätkou 800 550 75 640 - -
TA 100/100 Betónová rúra s pätkou 1000 650 90 940 - -

Všade, kde sa voda zo zrážok alebo technologických postupov môže znečistiť ľahkými ropnými produktmi, sú na ochranu životného prostredia potrebné odlučovače. Naše odlučovače so železobetónovými nádobami sú schopné čistiť znečistenú vodu do hraničnej hodnoty 5 mg/l zostatkového množstva organických rozpúšťadiel. Ponúkame aj systémy s účinnosťou čistenia 2 mg/l, ktoré sa môžu používať aj v chránených oblastiach.

 

Potrebné prietokové množstvo si môžete vybrať zo širokej ponuky výkonov od 1,5 do 200 l/s. Znečistená dažďová voda obsahuje tiež veľký podiel pevných nečistôt. Priame odvádzanie takejto odpadovej vody do odlučovača by viedlo k upchatiu, a tým k jeho chybnému fungovaniu. Preto je v takých prípadoch potrebné zabudovať pred odlučovač kalisko. Tento priestor môže byť pri malých prietokových zariadeniach integrovaný aj do nádrže odlučovača, pri väčších prietokoch je však správnym riešením použitie samostatnej nádrže. Naše zariadenia majú dlhú životnosť a ich obsluha je pre prevádzkovateľa jednoduchá.

Pre optimálny výber odlučovača máme k dispozícií Program odlučovačov ropných látok

 

Nesledujúca tabuľka obsahuje základné typy odlučovačov ropných látok

TypVýkon (l/s)Hraničné hodnoty (mg/l)Prípojka (mm)Objem kaliska (m3)Výška šachty (cm)Počet nádob (db)Najväčšia hmotnosť na jeden prvok (kg)Celková hmotnosť (kg)
LOLSUPER1,5KF 1,5 2 100 0,15 100  1 1550 2005
LOLSUPER3KF  3 5 125 0,8 160  1 3125 4285
LOLSUPER6KF  6 5 125 0,8 160  1 3125 4670
LOLSUPER8KF  8 5 160 0,8 160  1  3230 4685
LOLSUPER10KF 10 5 200 1,1 160  1 3750 4965
LOLSUPER15KF 15 5 200 1,6 160  1 4875 6205
LOLSUPER20KF 20 5 200 2,2 160  1 5230 6950
LOLSUPER25KF 25 5 250 2,4 200  1 5610 7415
LOLSUPER30KF 30 5 250 3 200  1 6500 8340
LOLSUPER40KF 40 5 315 4 240  1 10270 13135
LOLSUPER50KF 50 5 315 5 240  1 11700 12330
LOLSUPER60KF 60 5 315 6 200  2 6245 16105
LOLSUPER80KF  80 5 315 8 200  2 10200 21020
LOLSUPER100KF 100 5 315 10,1 240  2 11200 21960
LOLSUPER125KF 125 5 400 12,5 240  2 12150 29130
LOLSUPER150KF  150  5 400 14,9 240  3 10270 35545
LOLSUPER200KF  200 5 400 19,6 240  3 11700 43035

 

Domová čistička odpadových vôd Leier ÖKO-PUR je ideálna, ak neexistuje možnosť napojenia sa na verejnú kanalizáciu, alebo je napojenie na verejnú kanalizáciu finančne a technicky náročné.

OznačeniePočet obyvateľov
(na hlavu)
Prípojka
(mm)
Výška šachty
(cm)
Priemer šachty
(cm)
Hmotnosť
(kg)
ÖKO-PUR L 5 5 150 230 200 11 110
ÖKO-PUR L 8 8 150 230 200 11 110
ÖKO-PUR L 10 10 150 230 200 11 110

 

Betónové svahové prvky vyrábame k svahom sklonu 1:1,5; 1:2; 1:2,5, pripojiteľnosťou k rúram TO a TOTA, priemerom 60, 80, 100. K rúram TO 60/200 L/I vyrábame výtokové dielce klasickým spojom, pripojiteľnosťou rezanej rúry, k rúram TOTA 80/200 L/I a TOTA 100/200 L/I vyrábame svahové prvky na klasický spoj.

TypNA otvor (mm)Šírka (mm)Výška (mm)Dĺžka (mm)Hrúbka steny (mm)kg/ks
LEF 60 1:1,5 600 1130 1200 1575 165 1430
LEF 80 1:1,5 800 1360 1400 1920 165 2110
LEF 100 1:1,5 1000 1660 1600 2175 165 2795
LEF 60 1:2 600 1130 1200 2045 165 1800
LEF 80 1:2 800 1360 1400 2445 165 2670
LEF 100 1:2 1000 1660 1600 2845 165 3560
LEF 60 1:2,5 600 1130 1200 2515 165 2170
LEF 80 1:2,5 800 1360 1400 3015 165 3230
LEF 100 1:2,5 1000 1660 1600 3515 165 4320

Modulové prvky Leier pre skaterské dráhy boli vyvinuté pre in-line skaterov a skateboarderov. Na samotnom  vývoji sa pritom aktívne spoluzúčastňovali a prispievali samotní mladí ľudia. Výsledok sa oplatí vidieť  – moduly, ktoré možno individuálne kombinovať, a  ktoré spĺňajú všetky požiadavky. Modulové prvky Leier pre skaterské dráhy sa tešia  veľkej obľube u detí a mladých a poskytujú zmyslu - plnú atrakciu pre každé mesto a obec.

Vďaka použitiu betónu, ako materiálu, zaručujú modulové prvky pre skaterské dráhy Leier odolnosť voči poveternostným vplyvom a dlhú životnosť. Vysoko hladký betónový povrch s minimálnym valivým odporom poskytuje komfort pri jazde. Betón ponúka najmä nízku hlučnosť pri používaní –čo je obzvlášť dôležité – v porovnaní s dráhami, ktoré sú z iných materiálov – a to za veľmi výhodné ceny.

Rozmery: 1250 x 1250 x 600

Váha: 1950 kg


Rozmery: 1250 x 2500 x 600

Váha: 2490 kg


Rozmery: 1250 x 2000 x 600

Váha: 1625 kg


Rozmery: 1250 x 2000 x 600

Váha: 1520 kg


Rozmery: 1250 x 2000 x 600

Váha: 1257kg


Rozmery: 1250 x 5940 x 600

Váha: 4500kg

Vzácnu pitnú vodu používame v záhrade na polievanie, umývanie áut, splachovanie toaliet, aj keď sa cez naše dažďové odkvapy stráca veľké množstvo dažďovej vody bez využitia. Železobetónové nádrže Leier (LBT) sú uzavreté systémy a ponúkajú riešenie pre úspornejšie využívanie vody v domácnostiach. Nádrže veľkosti 2-10 m3 bezpečne uchovajú dažďovú vodu, aby sa mohla opätovne použiť na polievanie záhrady, na pranie alebo ako voda na splachovanie.

TypÚžitkový objem (m3)Vnútorný priemer (cm)Výška (cm)Prípojka (mm)Hmotnosť (kg)
LBT 2 vasbeton tartály 2 160 155 110 3 450
LBT 3 vasbeton tartály 3 160 205 110 5 550
LBT 4 vasbeton tartály 4 160 250 110 6 450
LBT 5 vasbeton tartály 5 200 250 110 6 870
LBT 6 vasbeton tartály 6 200 275 110 7 600
LBT 7 vasbeton tartály 7 200 305 110 8 180
LBT 10 vasbeton tartály 10 240 375 110 14 200

Pri prevádzkovaní reštaurácií, vývarovní alebo v mäsiarskom priemysle je voda znečisťovaná tukmi, ktoré zachytávajú tieto jednotky určené pre prietoky 2, 4, 7 a 10 l/s.

OznačenieVýkon
(l/s)
Prípojka
(mm)
Užitkovýý objem
(m3)
Priemer šachty
(cm)
Výška šachty
(cm)
Váha
(kg)
LZS 2 2 100 2 160 200  5040
LZS 4 4 160 2,4 160 175  6890
LZS 7 7 200 3,6 200 175  8380
LZS 10 10 200 5,4 200 230  9560

 

Tieto otvorené prístrešky ponúkajú miest, ktoré sa môže využiť na parkovanie auta, či ako záhradný altánok na útulné posedenie vonku a dážď už oslavu viac neukončí. Systém parkovacích miest pre autá sa skladá z betónových dielcov základových telies, oblúkových nosníkov zo železobetónu a zastrešenie z rôznych materiálov.

Je vhodný na ochranu parkovísk administratívnych budov, nákupných centier, firiem pred dažďom a snehom, návštevníci sú pri nastupovaní a vystupovaní chránení pred vplyvmi počasia. Zoraďovaním viacerých oblúkových nosníkov vedľa seba je možné vybudovať kryté parkoviská pre minimálne dve vozidlá.

Systém ponúka aj množstvo iných možností využitia, ako napr. zastrešenie tribún na športoviskách. Systém je možné postaviť vo veľmi krátkom čase, pretože časti prístrešku sa ako hotové stavebné dielce len spolu zmontujú.

Je možné použiť rôzne krycie materiály (napr. polykarbonát, plachty, plechy atď.) V prípade parkovacích miest pre zdravotne postihnutých poskytuje prístrešok ochranu pri dlhšie trvajúcom nastupovaní a vystupovaní z vozidla.

 

 

Vyrábajú sa pre šachty s klasickým aj gumovým spojom. Zúžený vstupný otvor má priemer 625 mm. Hrúbka steny pri 800 mm systéme je 90 mm, pri 1000 mm priemere je to 120 mm. Na požiadanie môžeme do kónusu (len s priemerom 1000 mm) zabudovať stúpačku. Prvky ASZ EU 100/62,5/35 L a ASZ EU 100/62,5/40 L nám umožňujú vyskladanie šácht s ohraničenou výškou. Vieme vyrobiť i kónusy s otvorom 80 a 60 mm, pre vnútorný priemer šachty 200 a 160 mm. Použitý materiál je betón triedy C 25.

TypVnútorný priemer (mm)
spodný
Vnútorný priemer (mm)
 horný
Hrúbka steny
(mm)
Výška
(mm)
kg/ks*
ASZ 80/60/30 L 800 600 100 300 245
ASZ 100/80/30 L 1000 800 90 300 200
ASZ 200/80/75 L 2000 800 100 750 1550
ASZ 160/60/60 L 1600 600 100 600 1160
ASZ EU 100/62,5/35 L 1000 625 90 350 490
ASZ EU 100/62,5/60 L 1000 625 90 600 625
ASZ EU 100/62,5/60 L+H 1000 625 90 600 625
ASZ EU 100/62,5/40 L/G 1000 625 120 400 520
ASZ EU 100/62,5/60 L/G 1000 625 120 600 700
ASZ EU 100/62,5/60 L/G+H 1000 625 120 600 700
« Späť

Predajcovia